JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH

Hlavním cílem nově obnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách není dnes již finanční zajištění chodu Pražské konzervatoře, to na sebe úspěšně již v roce 1918 převzal stát, ale především veřejná podpora hudby a umění.  K tomu patří – stejně jako před 200 lety – všestranná podpora studentů Pražské konzervatoře ve všech představitelných formách, podobách a aktivitách, kterých jsme schopni.

Těžko lze dnes již naplnit známé rčení „Co Čech, to muzikant“, ale povědomost, že Čechy jsou konzervatoří Evropy, opouštět netřeba.

Podpora studentů Pražské konzervatoře je možná zejména díky darům a příspěvkům právnických a fyzických osob, členským příspěvkům, dotacím a grantům a z příjmů z pořádaných akcí Jednoty.

 

 

Více informací zde: www.jzhc.cz