Pražská harfa

II. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR
ve hře na harfu
se uskuteční 20. 11. 2021.

 

Nově vyšlo v Radiotéce: Skladby Karla Kovařovice pro harfu


K repertoáru soutěže:

6. 12. 2020 uplynulo 100 let od smrti Karla Kovařovice (1862-1920). Kovařovic vystudoval na Pražské konzervatoři harfu u prof. V. A. Staňka (dalšími nástroji, které zde studoval, byly klavír a klarinet). Od svých 17 let byl harfistou orchestru Prozatímního divadla, pak přešel do orchestru Národního divadla. Kompozici studoval u Zdeňka Fibicha. Později se začal věnovat hlavně dirigování. Posledních dvacet let svého života byl šéfem opery Národního divadla v Praze. Dnes je skladatelsky znám spíše jako autor oper (např. Psohlavci) či Klavírního koncertu f moll, ale i jeho kompozice pro harfu mají důležité místo v literatuře pro tento nástroj. Jsou psány v pozdně romantickém stylu a technicky nezapřou, že skladatel hru na harfu ovládal na mistrovské úrovni.

Skladba Blízká krajina byla zkomponována v srpnu 2016 tehdejším ředitelem Pražské konzervatoře Pavlem Trojanem (1956) pro I. ročník soutěže Pražská harfa. Kompozice se setkala s velkým ohlasem, a proto ji zařazujeme i do II. ročníku soutěže jako jednu z volitelných skladeb.

Soutěž je jednokolová.
Soutěžní repertoár:

I. kategorie (1.-3. ročník konzervatoře nebo kvinta, sexta a septima gymnázia):

a/ 1 skladba dle výběru z následujících: Arabeska pro harfu Karla Kovařovice NEBO Blízká krajina Pavla Trojana
b/ 1 skladba z období renesance, baroka nebo klasicismu (dle výběru soutěžícího)
c/ 1 skladba z období od romantismu až po hudbu 21. století (dle výběru soutěžícího)
Celkový časový limit 10 – 18 minut.

 

II. kategorie (4.-6. ročník konzervatoře nebo oktáva gymnázia):

a/ 1 skladba dle výběru z následujících: Fantasie pro harfu Karla Kovařovice NEBO Arabeska pro harfu Karla Kovařovice NEBO Blízká krajina Pavla Trojana
b/ 1 skladba z období renesance, baroka nebo klasicismu (dle výběru soutěžícího)
c/ 1 skladba z období od romantismu až po hudbu 21. století (dle výběru soutěžícího)
Celkový časový limit 12 – 20 minut.

 

Hra zpaměti je podmínkou (kromě skladby Blízká krajina P. Trojana).

Pořadí, v němž skladby zazní, je na uvážení soutěžícího.

Soutěžící může překročit časový limit nejvýše o 1 minutu, poté bude jeho výkon porotou přerušen. Přerušení nemá vliv na hodnocení.
Notové materiály ke stažení:

Kovařovic: Arabeska

Trojan: Blízká krajina

Kovařovic: Fantasie

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 1. LISTOPADU 2021


Přihláška on-line

 

Přihláška nabývá platnosti až po zaplacení zápisného ve výši 600,-Kč za účastníka. Údaje k platbě budou zaslány na uvedenou e-mailovou adresu vysílající školy souhrnně za všechny příslušné soutěžící, a to ihned po termínu uzávěrky přihlášek.