Pražská harfa

II. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR
ve hře na harfu
SE ODKLÁDÁ

na základě doporučení ministerstva školství, vzhledem k aktuální situaci s šířením nákazy Covid 19.
 
Pražská harfa se uskuteční v náhradním termínu, pravděpodobně na jaře 2021.
Děkujeme za pochopení.

 

Nově vyšlo v Radiotéce: Skladby Karla Kovařovice pro harfu


 

K repertoáru soutěže:

6. 12. uplyne 100 let od smrti Karla Kovařovice (1862-1920). Kovařovic vystudoval na Pražské konzervatoři harfu u prof. V. A. Staňka (dalšími nástroji, které zde studoval, byly klavír a klarinet). Od svých 17 let byl harfistou orchestru Prozatímního divadla, pak přešel do orchestru Národního divadla. Kompozici studoval u Zdeňka Fibicha. Později se začal věnovat hlavně dirigování. Posledních dvacet let svého života byl šéfem opery Národního divadla v Praze. Dnes je skladatelsky znám spíše jako autor oper (např. Psohlavci) či Klavírního koncertu f moll, ale jeho kompozice pro harfu mají důležité místo v literatuře pro tento nástroj. Jsou psány v pozdně romantickém stylu a technicky nezapřou, že skladatel hru na harfu ovládal na mistrovské úrovni.

Skladba Blízká krajina byla zkomponována v srpnu 2016 tehdejším ředitelem Pražské konzervatoře Pavlem Trojanem (1956) pro I. ročník soutěže Pražská harfa. Kompozice se setkala s velkým ohlasem, a proto ji zařazujeme i do II. ročníku soutěže jako jednu z volitelných skladeb.

Soutěž je jednokolová.
 

Soutěžní repertoár:

I. kategorie (1.-3. ročník konzervatoře nebo kvinta, sexta a septima gymnázia):

a/ 1 skladba dle výběru z následujících: Arabeska pro harfu Karla Kovařovice NEBO Blízká krajina Pavla Trojana
b/ 1 skladba z období renesance, baroka nebo klasicismu (dle výběru soutěžícího)
c/ 1 skladba z období od romantismu až po hudbu 21. století (dle výběru soutěžícího)
Celkový časový limit 10 – 18 minut.

 

II. kategorie (4.-6. ročník konzervatoře nebo oktáva gymnázia):

a/ 1 skladba dle výběru z následujících: Fantasie pro harfu Karla Kovařovice NEBO Blízká krajina Pavla Trojana
b/ 1 skladba z období renesance, baroka nebo klasicismu (dle výběru soutěžícího)
c/ 1 skladba z období od romantismu až po hudbu 21. století (dle výběru soutěžícího)
Celkový časový limit 12 – 20 minut.

 
 

Hra zpaměti je podmínkou.

Pořadí, v němž skladby zazní, je na uvážení soutěžícího.

Soutěžící může překročit časový limit nejvýše o 1 minutu, poté bude jeho výkon porotou přerušen. Přerušení nemá vliv na hodnocení.
 

Notové materiály ke stažení:
 
Kovařovic: Arabeska
 
Trojan: Blízká krajina
 
Kovařovic: Fantasie