Promořená nevěsta

Oddělení klasického zpěvu
 

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta

 
Hudební nastudování a klavírní doprovod: Tomáš Hála
Režie: Magdalena Švecová a Beno Blachut ml.
Scéna: Beno Blachut ml.
Kostýmy: Tomáš Kypta
Choreografie: Marcela Benoniová
 
Účinkují studenti 4., 5. a 6. ročníku Oddělení klasického zpěvu.
 
Inscenace vznikala ve školním roce 2020/2021, tedy v době proticovidových opatření, pod názvem Když nám Pán Bůh zdraví dá aneb Promořená nevěsta. V červnu 2021 byla uvedena ve dvou představeních v Divadle Na Rejdišti, v červenci v rozšířené podobě na festivalu v Lomnici nad Popelkou. V definitivní podobě bude představena v listopadu opět na domácím jevišti konzervatoře.
Setkání se Smetanovou Prodanou nevěstou bývá inspirativní a radostné pro účinkující i diváky. Tak když vám Pán Bůh zdraví dá, přijďte se pobavit.

 
Premiéra obnoveného nastudování: 18. listopadu 2021