Žádost o přesun výuky do jiné skupiny

Původní výuka (v případě 2hodinovky 1. hodina v týdnu):

Změněná výuka (v případě 2hodinovky ZAPIŠTE JEN 1. hodinu v týdnu):

Click or drag a file to this area to upload.