Přihláška Pražská harfa

Přihláška nabývá platnosti až po zaplacení zápisného ve výši 600,-Kč za účastníka. Údaje k platbě budou zaslány na uvedenou e-mailovou adresu vysílající školy souhrnně za všechny příslušné soutěžící, a to ihned po termínu uzávěrky přihlášek.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 1. LISTOPADU 2021

//

Repertoár