Připravujeme

Připravujeme
Nová představení pro divadelní sezónu 2020/2021


Karel Čapek / Milena Steinmasslová: POLITIKÁRIUM aneb Kdyby se u nás aspoň tolik nelhalo
Nutnost přemýšlet, klást si otázky, nekriticky nepřejímat postoje. Myšlenky Karla Čapka, bytostného demokrata, hlubokého myslitele, a především slušného člověka, nás i dnes dokáží inspirovat svou naléhavostí a pravdivostí. Text, který pro Divadlo Na Rejdišti sestavila herečka a scenáristka Milena Steinmasslová z Čapkových fejetonů, se zabývá koncepty jako jsou demokratická společnost, občanská zodpovědnost nebo česká nátura. Ze spolupráce režisérky Kateřiny Ivákové se studenty herectví se z odkazu slavného spisovatele a dramatika zrodila nepolitická hra o politice a možnostech občana ji ovlivnit.

Janne Teller: NIC
Když třináctiletý Pierre Anthon odejde ze školy, aby si sednul na strom a připravoval se na to stát se součástí ničeho, jeho spolužáci započnou náročnou cestu hledání smyslu života. Inscenaci podle úspěšného románu dánské spisovatelky Janne Teller ve vlastním překladu a dramatizaci připravil pro Divadlo Na Rejdišti 5. herecký ročník pod vedením Tomáše Turka a Jana Potměšila.
27.11. 19:00 Vojtěch Svoboda a kol.: UŽ NIKDY SAMI
Tak jako všechny důležité události v dějinách, i tahle začala velkou myšlenkou: Všechny problémy světa vyřešíme, když vymýtíme samotu. Vyhlašujeme reorganizaci společnosti, nově bude každý zařazen do jedné z velkých rodin, které za tímto účelem vytvoříme. Experiment začíná. Lidstvo, tentokrát to vyjde! Méně slov, více těla, gest a výrazu. Novou inscenaci nachystal šestý herecký ročník v autorské spolupráci s Vojtěchem Svobodou. Ten se jako režisér a mim věnuje především moderní pantomimě a nonverbálnímu divadlu.

 

PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ V ROCE 2020:
 

ZÁŘÍ
Z důvodu mimořádných opatření byla zrušena všechna představení ZATÍM do 1.10.
 
LISTOPAD
2. POLITIKÁRIUM
4. NIC
9. HELGŮV ŽIVOT
10. MISA CRIOLLA
11. POLITIKÁRIUM
18. NIC
27. UŽ NIKDY SAMI PREMIÉRA
30. UŽ NIKDY SAMI
PROSINEC
1. MISA CRIOLLA
2. NIC
7. HELGŮV ŽIVOT
8. VÁNOČNÍ VEČER ODDĚLENÍ POPULÁRNÍHO ZPĚVU
9. UŽ NIKDY SAMI
14. UŽ NIKDY SAMI
15. MISA CRIOLLA DERNIÉRA
16. NIC

 

Rezervace vstupenek: WebTicket