Výkaz odpracovaných hodin - placené kurzy

Den v měsíci, počet hodin