Výkaz odpracovaných hodin - placené kurzy 2023/2024

Den v měsíci, počet hodin