MEZINÁRODNÍ LETNÍ KLAVÍRNÍ KURZY

MEZINÁRODNÍ LETNÍ KLAVÍRNÍ KURZY PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
 
Mistrovské klavírní kurzy jsou otevřeny všem zájemcům od 11 let věku výše, žákům i pedagogům uměleckých škol, studentům konzervatoří i vysokých škol, amatérům i profesionálům, aktivním i pasivním účastníkům. Jsou součástí projektu komplexní péče Pražské konzervatoře o mladé talentované klavíristy, který zahrnuje mezinárodní soutěžní přehlídku laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let Mladý klavír Pražské konzervatoře, samostatný koncert laureátů této přehlídky a jejich aktivní účast na klavírních kurzech jako součásti jejich ocenění.
Všem aktivním účastníkům se v pěti lekcích desetidenního intenzivního kurzu dostane plné péče špičkových klavírních pedagogů-koncertních umělců a jejich nově nabyté zkušenosti mohou být zúročeny vystoupením na některém ze tří veřejných koncertů na závěr kurzů. Kurzy probíhají v hlavní budově Pražské konzervatoře Na Rejdišti.
 
Více informací ZDE
 
 

INTERNATIONAL SUMMER PIANO COURSES OF THE PRAGUE CONSERVATOIRE
 
Piano master courses are open to all interested people from the age of 11, pupils and teachers of art schools, students of conservatories and universities, amateurs and professionals, active and passive participants. They are part of the Prague Conservatory’s comprehensive care project for young talented pianists Young Piano of the Prague Conservatoire, which includes international competitive exhibition of laureates of piano competitions from 12 to 18 years of the age, an extra concert of laureates of this show and their active participation in Piano Courses as a part of their award.
In five lessons of the ten-days intensive course, all active participants will receive the full care of top piano teachers-concert artists, and their newly acquired experiences can be used to perform at one of the three public concerts in the end of the courses. The courses take place in the main building of the Prague Conservatory Na Rejdišti street.
 
More information HERE