ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

VEDENÍ ŠKOLY

Kontakt
MgA. Petr Čech, ArtD.
ředitel školy
Je absolventem Pražské konzervatoře v oborech klavír (prof. Marta Toaderová) a varhany (prof. Jan Hora), Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze (prof. Jan Hora) a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Jona Laukvika. Doktorandské studium absolvoval na VŠMU v Bratislavě.
tel.: 222 327 206
Kontakt
zástupce ředitele
pro studijní záležitosti
statutární zástupce ředitele
tel.: 770 178 081
Kontakt
Ing. Soňa Kružíková, DiS.
vedoucí personálního
a studijního oddělení
tel.: 739 073 670
Kontakt
MgA. Lukáš Vendl, Ph.D.
zástupce ředitele
pro informační systémy
a doplňkovou činnost
tel.: 603 288 023
Kontakt
Mgr. Jana Balašová Trčková
zástupce ředitele
pro divadelní činnost
a jevištní praxi
tel.: 739 623 651
Kontakt
Mgr. Klára Dolejšová
zástupce ředitele
pro teoretickou výuku
a výchovnou činnost
tel.: 734 832 540
Kontakt
MgA. Radek Křižanovský
zástupce ředitele
pro koncertní činnost
tel.: +420606269016

ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK

Kontakt
Marcela Knížková
asistentka ředitele
tel.: 222 327 206
603826410
Kontakt
Emilie Kratochvílová
referent koncertní oddělení
a doplňková činnost
tel.: 739073673
Kontakt
Mgr. Martina Renková
studijní oddělení - referentka
tel.: +420 775 889 316
Kontakt
Bc. Kamila Hanáková
studijní oddělení - referentka
tel.: +420 770 141 451
Kontakt
Ing. Hana Vimrová
vedoucí ekonomického oddělení
tel.: 770178082
Kontakt
Iveta Sloupenská
referent majetkové správy
tel.: 222 321 833
778118878
Kontakt
Anna Třešňáková
účetní
tel.: 778486522
Kontakt
MgA. Pavel Toman
provozní referent
tel.: 222 321 833
777 485 509
Kontakt
Michal Váňa
provozní referent
tel.: 222 321 833
775166064
Kontakt
Bc. Lenka Poláčková
personální referent
tel.: 222 327 206 linka 42
775 889 357
Kontakt
Mgr. Veronika Pospíšilová
vedoucí divadla konzervatoře
tel.: 739 408 858
Kontakt
Mgr. Libor Kvasnička
vedoucí specializované knihovny a archivu
tel.: 257 535 432
778 491 789

ODDĚLENÍ

KLAVÍRNÍ PRAKTIKUM

Připravujeme
Mgr. Martin Vojtíšek
vedoucí oddělení - klavírní praktikum
tel.:
  • Mgr. et MgA. Aneta Dorůžková Majerová – klavírní praktikum
  • Mgr. Eva Doušová, Ph.D. – klavírní praktikum
  • Jana Dokoupilová Hrušková – klavírní praktikum
  • MgA. Aleš Kaňka – klavírní praktikum
  • BcA. Veronika Kijonková, DiS. – klavírní praktikum
  • Mgr. Eva Koďousková – klavírní praktikum
  • MgA. Jiří Kollert, Ph.D. – klavírní praktikum
  • Jana Nácovská – klavírní praktikum
  • PaedDr. Jelena Nosková – klavírní praktikum
  • MgA. Michal Novenko – klavírní praktikum
  • Mgr. Drahomíra Pellantová Beníšková – klavírní praktikum
  • Mgr. Martin Rada – klavírní praktikum
  • MgA. Lenka Strnadová, Th.D. – klavírní praktikum
  • Mgr. Zora Štalmachová – klavírní praktikum
  • BcA. Nikola Valentová – klavírní praktikum

ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

Připravujeme
Mgr. Josef Šimek
vedoucí oddělení - trombón
tel.:
  • doc. Mgr. Zdeněk Divoký, Ph.D. – lesní roh
  • Mgr. Václav Ferebauer – trombón
  • MgA. Jaroslav Halíř – trubka
  • Mgr. Petr Hernych – lesní roh
  • MgA. Walter Hofbauer, DiS. – trubka
  • Miroslav Kejmar – trubka
  • MgA. Karel Malimánek – tuba
  • Mgr. Jiří Šedivý – trubka
  • MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. – lesní roh

VŠEOBECNÁ TEORIE A JAZYKY

Připravujeme
Mgr. Karla Kubíčková
vedoucí oddělení - německý jazyk, český jazyk
tel.:
  • Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D. – dějepis, občanská nauka
  • Denise Daine– anglická konverzace
  • Mgr. Klára Dolejšová – občanská nauka, pedagogika
  • MgA. Markéta Halířová – anglický jazyk
  • Mgr. Tereza Hasserová – český jazyk
  • Mgr. Chada Hennawi – anglická konverzace
  • Mgr. Regina Hořejší – český jazyk, dějepis
  • Mgr. Hana Kendíková – anglický jazyk
  • MgA. Michael Kňažko – tělesná výchova
  • Jan Konrád, DiS. – informatika
  • PhDr. Vladimíra Míchalová – český jazyk
  • PhDr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. – český jazyk
  • Jan Ondráček, DiS. – německá konverzace
  • Mgr. Martin Šochman, Ph.D. – německý jazyk
  • MgA. Terezie Švarcová – italský jazyk

VARHANY A CEMBALO

Připravujeme
Mgr. Josef Popelka
vedoucí oddělení - varhany
tel.:
  • MgA. Ivana Bažantová – cembalo
  • MgA. Petr Čech, ArtD. – varhany
  • MgA. Jiří Havrlant – cembalové praktikum, korepetice
  • MgA. Jakub Janšta – varhany
  • MgA. Jan Kalfus – varhany
  • MgA. Edita Keglerová, Ph.D. – cembalo
  • Mgr. Jana Macharáčková – klavírní praktikum
  • MgA. Eva Polívková Bublová – varhany
  • MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. – varhanní pozitiv

SMYČCOVÉ NÁSTROJE A HARFA

Připravujeme
MgA. Dana Vlachová
vedoucí oddělení - housle
tel.:

Dana Vlachová studovala na Pražské konzervatoři a AMU ve třídě prof. Marie Hlouňové, avšak rozhodující pro její umělecký rozvoj byl vliv jejího otce Josefa Vlacha, primária Vlachova kvarteta.
Těžištěm jejích uměleckých aktivit je působení v Českém triu (M.Petráš – violoncello, M.Langer – klavír) a pedagogická činnost.
Koncertovala po celé Evropě, Spojených státech, Jižní Americe, v Kuvajtu, Egyptě, J. Koreji ad., kde také vyučovala na masterclassech. Každoročně navštěvuje Japonsko.
S Českým triem uskutečnila řadu nahrávek, např. pro japonskou televizi NHK, Českou televizi, Český rozhlas, účinkovala v rozhlasovém či televizním vysílání ve Švýcarsku, Německu, Španělsku, Belgii a USA. Kromě CD se stěžejním repertoárem pro klavírní trio (ArcoDiva, Supraphon, Bohemia Music, BNL) nahrála pro ArcoDiva svůj recitál s díly Janáčka, Smetany, Dvořáka, Martinů a Bodorové. Nahrávka Trojkoncertu L van Beethovena a Velkého koncertního ronda J.V.H. Voříška vznikla za spolupráce s PKF pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
Bývá členkou porot houslových soutěží a každoročně vede houslové kurzy doma i v zahraničí. Pedagogicky též spolupracuje s New York University Steinhardt, která umožňuje svým studentům po dobu jednoho semestru studovat v Praze.
Hraje na historický nástroj postavený „Českým Stradivarim“ – mistrem Kašparem Strnadem v roce 1797.

  • Kateřina Englichová M.Mus. – harfa
  • MgA. Marie Dvorská – studium orchestrálních sól
  • Mgr. Jiří Fišer – housle
  • Mgr. Jaroslav Foltýn – housle
  • Michal Foltýn, DiS. – viola
  • MgA. Lydie Härtelová – harfa
  • Mgr. Petr Holman – viola, studium orchestrálních partů, metodický vedoucí
  • MgA. Radim Kresta – housle
  • Mgr. Radek Křižanovský – studium orchestrálních sól, symfonický orchestr
  • Mgr. Pavel Kudelásek – housle
  • Mgr. Jaroslav Kulhan – violoncello
  • MgA. Veronika Malinjak – kontrabas
  • Mgr. Libor Mašek – barokní violoncello
  • MgA. Kristina Nouzovská Fialová, Ph.D. – viola
  • MgA. Petr Nouzovský – violoncello
  • MgA. Jitka Nováková – housle
  • Prof. Jindřich Pazdera – housle
  • Prof. Miroslav Petráš – violoncello
  • MgA. Jiří Rajniš – viola
  • MgA. Radim Sedmidubský – viola
  • MgA. František Souček – housle
  • MgA. Tomáš Strašil Ph.D. – violoncello, metodický vedoucí
  • Renata Strašrybková – violoncello
  • Mgr. Petr Šporcl – violoncello
  • Mgr. Ludmila Štětinová – housle
  • Jan Talich – housle, smyčcový orchestr
  • Mgr. Jiří Valenta – kontrabas, studium orchestrálních sól, metodický vedoucí
  • MgA. Pavel Verner – violoncello, studium orchestrálních sól
  • MgA. Jiří Vodička – housle
  • Tomáš Vybíral – kontrabas
  • Mgr. Petr Žežulka – kontrabas

SKLADBA

Připravujeme
MgA. Jiří Gemrot
vedoucí oddělení - skladba
tel.:
  • doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
  • MgA. Jan Ryant Dřízal
  • Mgr. et MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D.
  • MgA. Pavel Trojan

POPULÁRNÍ HUDBA

Připravujeme
Mgr. Jana Balašová Trčková
vedoucí oddělení - populární zpěv hlavní obor
tel.: 739 623 651
Oddělení populární hudby vzniklo na Pražské konzervatoři v roce 1986. V současné době má naše oddělení přes šedesát studentů. Vyučuje se zde populární zpěv, skladba a aranžování populární hudby, elektrická kytara a baskytara. Žáci během studia projdou nejdůležitějšími pěveckými, skladatelskými a hudebními žánry a styly. Jsou seznámeni s různými interpretačními technikami v oblasti popu, jazzu, šansonu, muzikálu, country, rocku atd. Svá studia ukončí slavnostním absolventským koncertem, který doprovází školní kapela složená z našich studentů a pedagogů. Součástí výuky na oddělení populární hudby jsou i předměty pohybové výchovy, základů herectví, muzikálové praxe – která probíhá formou představení v Divadle Na Rejdišti, studiové praxe – která se vyučuje v našem nahrávacím studiu, dějin populární hudby, harmonie, intonace, hudebních forem atd.

  Markéta Amerighi, Dipl.spec. – populární zpěv hlavní obor

  Peter Binder – elektrická kytara

  Martin Blažek, Dis. – skladba a aranžování populární hudby, souborová hra, moderní piano, jazzová harmonie

  Jiří Březík – korepetice a studium úloh

  Lukáš Čunta, DiS. – elektrická kytara, souborová hra

  Mgr. Lenka Dandová – ansámblový zpěv

  BcA. Vladimír Figar – skladba a aranžování populární hudby, moderní piano, improvizace a hra z listu, jazzová harmonie

  Ludmila Finková – populární zpěv hlavní obor

  Alena Tesařová Grillová – korepetice a studium úloh

  Adéla Hájková – pohybová výchova

  BcA. Lucie Hájková – populární zpěv hlavní obor

  MgA. Dita Kándlová – pohybová výchova

  Anna Machová, DiS. – step

  Mgr. Petr Malásek – skladba a aranžování populární hudby

  Mgr. Dana Morávková – jevištní řeč, základy herectví

  Ludmila Nopová – populární zpěv hlavní obor

  MgA. Petr Ožana – korepetice a studium úloh

  Lukáš Pečenka – muzikálová praxe, základy herectví

  Lenka Pelantová – interpretační seminář

  Mgr. Taťána Roskovcová – populární zpěv hlavní obor

  Hana Říhová Fryčová – populární zpěv hlavní obor, metodika hlavního oboru

  David Solař, DiS. – skladba a aranžování populární hudby, studiová praxe, informační technologie v hudbě, základy elektroakustiky

  Mgr. Karel Štolba – korepetice a studium úloh

  Eva Svobodová – populární zpěv hlavní obor

  Mgr. Barbora Trnavská Munzarová – základy herectví

  Zdeněk Urbanovský – korepetice a studium úloh

  Mgr. Marián Vojtko – populární zpěv hlavní obor

ODBORNÁ TEORIE

Připravujeme
Mgr. Karel Veverka, Ph.D.
vedoucí oddělení - odborná teorie
tel.:
   • Martin Blažek – jazzová harmonie
   • MgA. Ing. Radek Brož – teorie a dějiny divadla
   • Kristýna Čepková – dějiny divadla
   • Mgr. Lenka Dandová – intonace
   • MgA. Jan Dřízal – hudební teorie, dějiny moderní hudby
   • Mgr. Eva Hazdrová Kopecká – dějiny hudby
   • PaedDr. Veronika Höslová – intonace
   • Mário Illéš – hudební teorie
   • PhDr. Jakub Kacar, DiS.,Ph.D.– didaktika hudební výchovy
   • MgA. Tomáš Krejča, Ph.D. – hudební teorie, hudební management
   • BcA. Josef Krůšek – IT v hudbě
   • Mgr. Jan Kyjovský, DiS. – intonace
   • MgA. Lucia Maloveská – hudební teorie
   • Mgr. Roman Mlejnek, Ph.D. – hudební teorie
   • MgA. Miroslav Mužík – IT v hudbě
   • MgA. Michal Navrátil – IT v hudbě
   • MgA. Miriam Němcová – sborová praxe
   • MgA. Monika Nováková – pedagogika a psychologie
   • Jaroslav Pelikán – hudební teorie
   • Anna Novotná Pešková DiS. – obligátní dirigování
   • PhDr. Magdaléna Saláková, Ph.D. – hudební teorie, intonace
   • Mgr. Alžběta Semrádová – dějiny umění
   • Mgr. Martin Šochman, Ph.D. – hudební teorie, dějiny hudby
   • Mgr. et MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D. – hudební teorie
   • doc. MgA. Mgr. Marek Valášek, Ph.D. – hudební teorie, pěvecký sbor
   • MgA. Ondřej Valenta – hra partitur, improvizace
   • MUDr. Jitka Vydrová – fonetika, hygiena a fyziologie hlasu
   • MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. – hudební teorie, hra generálbasu
   • Mgr. Karel Veverka, Ph.D. – dějiny hudby
   • Mgr. Tereza Vyplelová – dějiny hudby, hudební nauka

KYTARA

Připravujeme
Jaroslav Novák
vedoucí oddělení - kytara
tel.:
  • MgA. David Holý – kytara
  • Lukáš Štěpánek, Dis. – kytara
  • Patrick Vacík, Ph.D. – kytara

KLAVÍR

Připravujeme
MgA. Milan Langer
vedoucí oddělení
tel.: 603 189 455

Přední český interpret a pedagog. Žák Valentiny Kameníkové (Pražská konzervatoř i AMU). Laureát řady klavírních soutěží, věnoval se kariéře sólového pianisty, spolupracoval s významnými sólisty a komorními soubory. Od r. 1994, kdy se stal členem Českého tria, patří činnost v klavírním triu mezi jeho hlavní koncertní aktivity. Z desítek hudebních nosičů zaujaly např. jeho sólové nahrávky: Klavírní recitál (skladatelé 20. století), Fugy pro klavír A. Rejchy, Eklogy V. J. Tomáška nebo v USA vydané „Dream Voyages for Piano“ amerického skladatele C. Vollratha. Na Pražské konzervatoři působí od r. 1998, od r. 2006 ve funkci vedoucího oddělení. Stojí za projektem Mladý klavír Pražské konzervatoře, založil Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře. Vyučuje i v zahraničí (např. USA, Korea, Japonsko, Norsko, Ukrajina), je častým členem porot klavírních soutěží i soutěží v komorní hře.

  • MgA. Veronika Böhmová, Ph.D. – klavír
  • MgA. Eva Boguniová – klavír
  • MgA. Petr Jiříkovský – klavír
  • MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. – klavír
  • doc. MgA. Martin Kasík, Ph.D. – klavír
  • Univ. Prof. Libor Nováček, M.Mus. – klavír
  • MgA. Jiří Pazour – hra z listu a improvizace
  • MgA. Michal Rezek, Ph.D. – klavír
  • Adam Skoumal, M.Mus. – klavír

KLASICKÝ ZPĚV

Připravujeme
Monika Brychtová
vedoucí oddělení - zpěv
tel.:

 

 

  • MgA. Barbora Brabcová – korepetice
  • MgA. Zbyněk Brabec – zpěv, operetní herectví
  • Monika Brychtová – zpěv
  • Dana Burešová – zpěv
  • Štěpánka Drozdová, DiS.
  • MgA. Tomáš Hála – korepetitor, operní ansámbl
  • MgA. Roman Janál – zpěv
  • Daniel Jäger – DLZ
  • Jiří Kotouč – zpěv
  • Mgr. Jiří Kubík – zpěv
  • MgA. Augustín Kužela – korepetitor
  • MgA. Zuzana Lászlóová – zpěv
  • Kristina Marková
  • MgA. Stanislava Mihalcová – zpěv
  • MgA. Petr Muric
  • BcA. Lenka Navrátilová – korepetitor
  • Valentin Prolat – zpěv
  • MgA. Magdalena Švecová – operní herectví
  • MgA. Anna Ivanova Todorová – zpěv
  • Yvona Votavová – zpěv
  • MUDr. Jitka Vydrová – fonetika

INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE

Připravujeme
Mgr. Linda Juránková, DiS.
vedoucí oddělení - korepetitor
tel.:
  • MgA. Jakub Dvořáček – korepetitor
  • MgA. Daniela Foltýnová – korepetitor
  • MgA. Stanislav Gallin, ArtD. – korepetitor
  • MgA. Martina Hájková – korepetitor
  • Bc. Helena Holubová – korepetitor
  • MgA. Silvie Ježková – korepetitor
  • MgA. Hana Karásková Forsterová – korepetitor
  • MgA. Hana Kimelová – korepetitor
  • MgA. Miloslava Machová – korepetitor
  • MgA. Markéta Sinkulová – korepetitor
  • Mgr. Alina Říhová – korepetitor
  • Michaela Prokopová – korepetitor

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ

Připravujeme
Ilona Svobodová
vedoucí oddělení
tel.:
  • Karel Basák – šerm
  • Nela Boudová – dabing
  • Ing. MgA. Radek Brož – dějiny divadla
  • MgA. Anna Bura – jevištní pohyb
  • Eliška Burkert Nezvalová – jevištní řeč
  • David Czesany – herectví
  • MgA. Kristýna Čepková – teorie divadla
  • Pavlína Dolečková – moderní tanec, pohybový tréning
  • Miroslav Dvořák – jevištní řeč
  • MgA. Adéla Hájková – pohybová výchova
  • Petr Hanzlík – zpěv
  • Mgr. Dita Vích Hořínková Vích, DiS. – zpěv
  • Martin Hruška – herectví
  • MgA. Kateřina Iváková – herectví v angl., jevištní praxe
  • MgA. Magdaléna Kaprasová – charakterní tanec
  • MgA. Michael Kňažko – pohybový tréning
  • Petra Kohoutová, DiS. – zpěv
  • MgA. Tereza Kopecká – step
  • Ivan Krob – pohybová výchova
  • MgA. Kateřina Macháčková – herectví
  • Galla Macků, DiS. – zpěv
  • MgA. Jitka Nerudová – jevištní mluva
  • MgA. Monika Nováková – dram. výchova, metodika hlavního oboru, didaktika
  • Petr Pachl – akrobacie
  • MgA. Jana Potočková – korepetice
  • Alena Rabová Průchová, DiS. – interpretace, zpěv
  • MgA. Eva Režnarová – herectví
  • Alena Rychetská, DiS. – zpěv
  • Jakub Šafr – klavírní praktikum, ansámblový zpěv, korepetice
  • MgA. Pavel Šimák – herectví
  • Vanda Švarcová – jevištní řeč
  • Věra Tichá, DiS. – zpěv
  • Mgr. Tomáš Trapl – interpretace
  • MgA. Tomáš Turek – herectví
  • MgA Filip Tvrzský – korepetice
  • Jakub Urban, DiS. – korepetice
  • Mgr. Eva Vaňková – teorie verše, jevištní řeč, přednes
  • PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. – lidové tance
  • Kateřina Vlková – jevištní řeč
  • MgA. Jana Vychodilová – korepetice
  • Ivana Wojtylová – herectví
  • Lucie Žďánská – herectví

DIRIGOVÁNÍ

Připravujeme
Mgr. Miriam Němcová
vedoucí oddělení, dirigování, symfonický orchestr
tel.:

Absolvovala Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze – obor kompozice a dirigování. Od září 1995 je M. Němcová profesorkou dirigování na Pražské konzervatoři, kde současně vede i symfonický orchestr. Kromě toho se věnuje stálé koncertní činnosti u nás i v zahraničí jako hostující dirigent  či jako umělecký šéf orchestru Praga Sinfonietta a pěveckého sboru Vox Pragae . Od roku 2001 je stálým hostem Filharmonie Hradec Králové,spolupracuje i s dalšími  orchestry  a  operními domy v  naší republice. V poslední době se často objevuje  také jako sbormistr  u Pražského filharmonického sboru. Do spektra dirigentských aktivit M. Němcové patří též práce v nahrávacích studiích při natáčení filmové hudby pro mezinárodní produkce.

  • Mgr. Jaroslav Brych – dirigování
  • MgA. Jakub Dvořáček – korepetitor
  • Mgr. Jana Raiterová – korepetitor
  • Václav Loskot – korepetitor
  • Jakub Zicha – dirigování

BICÍ NÁSTROJE

Připravujeme
Pavel Razím
vedoucí oddělení
tel.:

Absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem 1987, absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka 1994, profesor V. Žižka, studium u profesora M. Veselého. Člen mnoha převážně jazzových souborů, stálá spolupráce s předními sólisty tuzemské jazzové scény, letitá zkušenost na postu orchestrálního hráče v dechových i symfonických orchestrech, velmi četná studiová práce a televizní natáčení.

  • Petr Holub – bicí nástroje
  • Václav Kabát, DiS. – bicí nástroje
  • BcA. Radek Krampl – melodické bicí nástroje
  • Václav Mazáček – bicí nástroje
  • Rudolf Výborný – bicí nástroje

AKORDEON

Připravujeme
Mgr. Josef Hřebík
vedoucí oddělení
tel.:
  • MgA. Jiří Lukeš – akordeon

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

Připravujeme
Mgr. Jakub Kydlíček, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel.:

  • MgA. Vladislav Borovkahoboj
  • Julie Braná – zobcová flétna
  • Mgr. Ludmila Darjaninová Peterkováklarinet
  • Pavel Fiedler – saxofon
  • MgA. Tomáš Františ – fagot
  • MgA. Jan Hoďánek – hoboj
  • MgA. Lukáš Kořínek – fagot
  • Mgr. Miroslav Lopuchovský – flétna
  • MgA. Sylvie Neumann Schelingerová, DiS. – pikola
  • Mgr. Roman Novotný – flétna
  • Jan Ostrý – flétna
  • Mgr. Miroslav Plechatý – klarinet
  • prof. Mgr. Milan Polák – klarinet, metodický vedoucí
  • MgA. Ondřej Roskovec – fagot
  • Mgr. Michala Roubalová – zobcová flétna
  • MgA. Jana Ryšková – flétna
  • MgA. Lenka Řeřichová – pikola
  • BcA. Pavel Škrna – saxofon
  • MgA. Jan Thuri – hoboj
  • MgA. Pavel Tylšar – hoboj, metodický vedoucí