ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

VEDENÍ ŠKOLY

Kontakt
MgA. Petr Čech, ArtD.
ředitel školy
Je absolventem Pražské konzervatoře v oborech klavír (prof. Marta Toaderová) a varhany (prof. Jan Hora), Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze (prof. Jan Hora) a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Jona Laukvika. Doktorandské studium absolvoval na VŠMU v Bratislavě.
tel.: 222 327 206
Kontakt
Mgr. Ladislav Horák
statutární zástupce ředitele
tel.: 739034325
Kontakt
MgA. Lukáš Vendl, Ph.D.
zástupce ředitele
pro koncertní činnost
a mezinárodní agendu
tel.: 603 288 023
web

Kontakt
Mgr. Jana Balašová Trčková
zástupce ředitele, divadelní činnost
tel.: 739 623 651
Kontakt
Mgr. Klára Dolejšová
zástupce ředitele
pro studijní záležitosti
tel.: 734 832 540
Kontakt
PaedDr. Veronika Höslová
zástupce ředitele
pro studijní záležitosti
tel.: 770 178 081

ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK

Kontakt
Marcela Knížková
asistentka ředitele
tel.: 222 327 206
603826410
Kontakt
Ing. Soňa Kružíková, DiS.
studijní oddělení
tel.: 739 073 670
Kontakt
Zuzana Kasalická
studijní oddělení - referentka
tel.: +420 775 889 316(ISIC)
Kontakt
Emilie Kratochvílová
koncertní oddělení a zahraniční studenti
tel.: 739073673
Kontakt
Hana Vimrová
ekonomický úsek - vedoucí
tel.: 770178082
Kontakt
Iveta Sloupenská
ekonomický úsek - hospodářka, pokladní
tel.: 222 321 833
778118878
Kontakt
Anna Třešňáková
ekonomický úsek - účetní
tel.: 778486522
Kontakt
Michal Váňa
provozní úsek - vedoucí
tel.: 222 321 833
775166064
Kontakt
Pavlína Palečková
provozní úsek
tel.: 222 321 833
603725537
Kontakt
Radka Helma
personální oddělení
vedoucí
PAM - pedagogové
tel.: 222 327 206 linka 42
778 705 749
Kontakt
Lenka Poláčková
personální oddělení
referentka
PAM - nepedagogové
a doplňková činnost
tel.: 222 327 206 linka 42
775 889 357
Kontakt
Mgr. Veronika Pospíšilová
vedoucí divadelního studia
tel.: 739 408 858
Kontakt
Mgr. Libor Kvasnička
archiv a knihovna - vedoucí
tel.: 257 535 432

ODDĚLENÍ

KLAVÍRNÍ PRAKTIKUM

Připravujeme
Karel Prokop
vedoucí oddělení - klavírní praktikum
tel.:
  • MgA. Drahomíra Pellantová Beníšková – klavírní praktikum
  • MgA. Aneta Dorůžková-Majerová – klavírní praktikum
  • Mgr. Eva Doušová, Ph.D. – klavírní praktikum
  • Jana Hrušková – klavírní praktikum
  • MgA. Aleš Kaňka – klavírní praktikum
  • MgA. Eva Koďousková – klavírní praktikum
  • MgA. Jiří Kollert, Ph.D. – klavír
  • Jana Nácovská – klavírní praktikum
  • PaedDr. Jelena Nosková – klavírní praktikum
  • Mgr. Martin Rada – klavírní praktikum
  • MgA. Zora Štalmachová – klavírní praktikum
  • Mgr. Martin Vojtíšek – klavírní praktikum

ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

Připravujeme
Mgr. Josef Šimek
vedoucí oddělení - trombón
tel.:
  • MgA. Lukáš Čermák – pozoun
  • doc. Mgr. Zdeněk Divoký, Ph.D. – lesní roh
  • Mgr. Václav Ferebauer – trombón
  • MgA. Jaroslav Halíř – trubka
  • Mgr. Petr Hernych – lesní roh
  • Mgr. Miroslav Kejmar – trubka
  • MgA. Karel Malimánek – tuba
  • MgA. Jiří Šedivý – trubka
  • MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. – lesní roh

VŠEOBECNÁ TEORIE A JAZYKY

Připravujeme
Mgr. Karla Kubíčková
vedoucí oddělení - německý jazyk, český jazyk
tel.:
  • Bc. Chada Hennawi – anglická konverzace
  • Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D. – dějepis, občanská nauka
  • Mgr. Klára Dolejšová – občanská nauka, pedagogika
  • Christopher Gilliland – anglická konverzace
  • MgA. Markéta Halířová – anglický jazyk
  • Mgr. Tereza Hasserová – český jazyk
  • Mgr. Regina Hořejší – český jazyk, dějepis
  • Mgr. Hana Kendíková – anglický jazyk
  • MgA. Michael Kňažko – tělesná výchova
  • PhDr. Vladimíra Míchalová – český jazyk
  • PhDr. Mgr. et Bc. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. – český jazyk
  • Bc. Anna Rezutka – německá konverzace
  • Mgr. Martin Šochman, Ph.D. – německý jazyk
  • MgA. Terezie Švarcová – italský jazyk
  • Ing. David Urbánek – informatika

VARHANY A CEMBALO

Připravujeme
Mgr. Josef Popelka
vedoucí oddělení - varhany
tel.:
  • MgA. Ivana Bažantová – cembalo
  • MgA. Eva Bublová – varhany
  • MgA. Petr Čech, ArtD. – varhany
  • MgA. Jan Kalfus – varhany
  • MgA. Edita Keglerová, Ph.D. – cembalo
  • MgA. Jana Macharáčková – klavírní praktikum
  • MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. – improvizace a hra generálbasu

SMYČCOVÉ NÁSTROJE A HARFA

Připravujeme
MgA. Dana Vlachová
vedoucí oddělení - housle
tel.:

Dana Vlachová studovala na Pražské konzervatoři a AMU ve třídě prof. Marie Hlouňové, avšak rozhodující pro její umělecký rozvoj byl vliv jejího otce Josefa Vlacha, primária Vlachova kvarteta.
Těžištěm jejích uměleckých aktivit je působení v Českém triu (M.Petráš – violoncello, M.Langer – klavír) a pedagogická činnost.
Koncertovala po celé Evropě, Spojených státech, Jižní Americe, v Kuvajtu, Egyptě, J. Koreji ad., kde také vyučovala na masterclassech. Každoročně navštěvuje Japonsko.
S Českým triem uskutečnila řadu nahrávek, např. pro japonskou televizi NHK, Českou televizi, Český rozhlas, účinkovala v rozhlasovém či televizním vysílání ve Švýcarsku, Německu, Španělsku, Belgii a USA. Kromě CD se stěžejním repertoárem pro klavírní trio (ArcoDiva, Supraphon, Bohemia Music, BNL) nahrála pro ArcoDiva svůj recitál s díly Janáčka, Smetany, Dvořáka, Martinů a Bodorové. Nahrávka Trojkoncertu L van Beethovena a Velkého koncertního ronda J.V.H. Voříška vznikla za spolupráce s PKF pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
Bývá členkou porot houslových soutěží a každoročně vede houslové kurzy doma i v zahraničí. Pedagogicky též spolupracuje s New York University Steinhardt, která umožňuje svým studentům po dobu jednoho semestru studovat v Praze.
Hraje na historický nástroj postavený „Českým Stradivarim“ – mistrem Kašparem Strnadem v roce 1797.

  • Kateřina Englichová M.Mus. – harfa
  • Mgr. Jiří Fišer – housle
  • Mgr. Jaroslav Foltýn – housle
  • Michal Foltýn, DiS. – viola
  • MgA. Lydie Härtelová – harfa
  • Mgr. Petr Holman – viola, studium orchestrálních partů, metodický vedoucí
  • BcA. Chuhei Iwasaki – dirigent KOPK
  • MgA. Radim Kresta – housle
  • Mgr. Radek Křižanovský – studium orchestrálních sól, symfonický orchestr
  • Mgr. Pavel Kudelásek – housle
  • MgA. Jaroslav Kulhan – violoncello
  • Mgr. Libor Mašek – barokní violoncello
  • MgA. Kristina Nouzovská Fialová, Ph.D. – viola
  • MgA. Petr Nouzovský – violoncello
  • MgA. Jitka Nováková – housle
  • Prof. Jindřich Pazdera – housle
  • Prof. MgA. Miroslav Petráš – violoncello
  • MgA. Jiří Rajniš – viola
  • MgA. Radim Sedmidubský – viola
  • MgA. František Souček – housle
  • Mgr. Tomáš Strašil Ph.D. – violoncello, metodický vedoucí
  • Renata Strašrybková – violoncello
  • Mgr. Petr Šporcl – violoncello
  • Mgr. Ludmila Štětinová – housle
  • Mgr. Jiří Valenta – kontrabas, studium orchestrálních sól, metodický vedoucí
  • MgA. Pavel Verner – violoncello, studium orchestrálních sól
  • MgA. Jiří Vodička – housle
  • MgA. Tomáš Vybíral – kontrabas
  • Prof. Ivan Ženatý – housle

SKLADBA

Připravujeme
MgA. Jiří Gemrot
vedoucí oddělení - skladba
tel.:
  • doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
  • MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D.
  • MgA. Pavel Trojan

POPULÁRNÍ HUDBA

Připravujeme
Mgr. Jana Balašová Trčková
vedoucí oddělení - populární zpěv hlavní obor
tel.: 739 623 651
Oddělení populární hudby vzniklo na Pražské konzervatoři v roce 1986. V současné době má naše oddělení přes šedesát studentů. Vyučuje se zde populární zpěv, skladba a aranžování populární hudby, elektrická kytara a baskytara. Žáci během studia projdou nejdůležitějšími pěveckými, skladatelskými a hudebními žánry a styly. Jsou seznámeni s různými interpretačními technikami v oblasti popu, jazzu, šansonu, muzikálu, country, rocku atd. Svá studia ukončí slavnostním absolventským koncertem, který doprovází školní kapela složená z našich studentů a pedagogů. Součástí výuky na oddělení populární hudby jsou i předměty pohybové výchovy, základů herectví, muzikálové praxe – která probíhá formou představení v Divadle Na Rejdišti, studiové praxe – která se vyučuje v našem nahrávacím studiu, dějin populární hudby, harmonie, intonace, hudebních forem atd.

  Peter Binder – elektrická kytara

  Martin Blažek, Dis. – skladba a aranžování populární hudby, souborová hra, moderní piano, jazzová harmonie

  Jiří Březík – korepetice a studium úloh

  Lukáš Čunta – elektrická kytara, souborová hra

  Mgr. Lenka Dandová – ansámblový zpěv

  Apolena Dobešová – step

  Mgr. Radan Dolejš – dějiny jazzu a popu

  BcA. Vladimír Figar – skladba a aranžování populární hudby, moderní piano, improvizace a hra z listu, jazzová harmonie

  Hana Fryčová – populární zpěv hlavní obor, metodika hlavního oboru

  Ludmila Genzerová – populární zpěv hlavní obor

  Alena Tesařová Grillová – korepetice a studium úloh

  Adéla Hájková – pohybová výchova

  Dita Kándlová – pohybová výchova

  MgA. Petr Malásek – skladba a aranžování populární hudby

  Jan Maxián – studiová praxe

  Dana Morávková – jevištní řeč, základy herectví

  Mgr. Barbora Munzarová – základy herectví

  Ludmila Nopová – populární zpěv hlavní obor

  MgA. Petr Ožana – korepetice a studium úloh

  Lukáš Pečenka – muzikálová praxe, základy herectví

  Mgr. Taťána Roskovcová – populární zpěv hlavní obor

  MgA. Radim Schwab – populární zpěv hlavní obor

  David Solař – skladba a aranžování populární hudby, studiová praxe, informační technologie v hudbě, základy elektroakustiky

  Mgr. Karel Štolba – korepetice a studium úloh

  Eva Svobodová – populární zpěv hlavní obor

  Zdeněk Urbanovský – korepetice a studium úloh

  Marián Vojtko – populární zpěv hlavní obor

ODBORNÁ TEORIE

Připravujeme
MgA. Tomáš Krejča, Ph.D.
vedoucí oddělení - odborná teorie
tel.:
   • Prof. Mgr. Hanuš Bartoň – hudební teorie
   • Martin Blažek – jazzová harmonie
   • MgA. Ing. Radek Brož – teorie a dějiny divadla
   • MgA. Jan Dřízal – hudební teorie, dějiny moderní hudby
   • MgA. Jiří Gemrot – hudební teorie
   • MgA. Magdalena Gracerová Chrzová – metodika dramatické výchovy
   • Mgr. Eva Hazdrová Kopecká – dějiny hudby
   • PaedDr. Veronika Höslová – intonace
   • Mário Illéš – hudební teorie
   • Alena Jelínková, DiS. – intonace
   • Mgr. Jakub Kacar, DiS. – didaktika hudební výchovy
   • Mgr. Petr Korál – dějiny žánrové hudby
   • MgA. Tomáš Krejča, Ph.D. – hudební teorie, hudební management
   • Mgr. Libor Mašek – improvizace a hra generálbasu
   • Mgr. Roman Mlejnek, Ph.D. – hudební teorie
   • MgA. Miroslav Mužík – IT v hudbě
   • Michael Navrátil, DiS. – IT v hudbě
   • MgA. Miriam Němcová – sborová praxe
   • BcA. Monika Nováková – pedagogika a psychologie
   • MgA. Michal Novenko – hudební teorie
   • Anna Novotná Pešková DiS. – obligátní dirigování
   • MgA. Ondřej Novotný – teorie a dějiny divadla
   • PhDr. Magdaléna Saláková, Ph.D. – hudební teorie, intonace
   • Mgr. Alžběta Semrádová – dějiny umění
   • MgA. Lenka Strnadová, Th.D. – hudební teorie
   • Mgr. Martin Šochman, Ph.D. – hudební teorie, dějiny hudby
   • MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D. – hudební teorie
   • Mgr. Marek Valášek, Ph.D. – hudební teorie, pěvecký sbor
   • MgA. Ondřej Valenta – hra partitur, improvizace
   • MUDr. Jitka Vydrová – fonetika, hygiena a fyziologie hlasu
   • MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. – hudební teorie, hra generálbasu
   • Mgr. Karel Veverka, Ph.D. – dějiny hudby
   • Mgr. Tereza Vyplelová – dějiny hudby, hudební nauka

KYTARA

Připravujeme
MgA. Václav Kučera, ArtD.
vedoucí oddělení - kytara
tel.:
  • Jaroslav Novák – kytara
  • Lukáš Štěpánek, Dis. – kytara
  • Patrick Vacík, Ph.D. – kytara

KLAVÍR

Připravujeme
MgA. Milan Langer
vedoucí oddělení
tel.: 603 189 455

Přední český interpret a pedagog. Žák Valentiny Kameníkové (Pražská konzervatoř i AMU). Laureát řady klavírních soutěží, věnoval se kariéře sólového pianisty, spolupracoval s významnými sólisty a komorními soubory. Od r. 1994, kdy se stal členem Českého tria, patří činnost v klavírním triu mezi jeho hlavní koncertní aktivity. Z desítek hudebních nosičů zaujaly např. jeho sólové nahrávky: Klavírní recitál (skladatelé 20. století), Fugy pro klavír A. Rejchy, Eklogy V. J. Tomáška nebo v USA vydané “Dream Voyages for Piano” amerického skladatele C. Vollratha. Na Pražské konzervatoři působí od r. 1998, od r. 2006 ve funkci vedoucího oddělení. Stojí za projektem Mladý klavír Pražské konzervatoře, založil Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře. Vyučuje i v zahraničí (např. USA, Korea, Japonsko, Norsko, Ukrajina), je častým členem porot klavírních soutěží i soutěží v komorní hře.

  • MgA. Veronika Böhmová, Ph.D. – klavír
  • MgA. Eva Boguniová – klavír
  • MgA. Petr Jiříkovský – klavír
  • MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. – klavír
  • MgA. Martin Kasík, Ph.D. – klavír
  • Libor Nováček, M.Mus. – klavír
  • MgA. Jiří Pazour – hra z listu a improvizace
  • MgA. Michal Rezek, Ph.D. – klavír
  • Adam Skoumal, M.Mus. – klavír

KLASICKÝ ZPĚV

Připravujeme
Monika Brychtová
vedoucí oddělení - zpěv
tel.:

 

 

  • Mgr. doc. Marcela Benoniová – pohybová výchova
  • MgA. Zbyněk Brabec – zpěv, operetní herectví
  • Monika Brychtová – zpěv
  • Dana Burešová – zpěv
  • MgA. Tomáš Hála – korepetitor, operní ansámbl
  • Mgr. Ludmila Juránková, DiS. – korepetitor
  • Jiří Kotouč – zpěv
  • Mgr. Jiří Kubík – zpěv
  • MgA. Augustín Kužela – korepetitor
  • MgA. Zuzana Lászlóová – zpěv
  • Václav Loskot – korepetitor
  • Kristina Marková
  • MgA. Pavel Matyáš – korepetitor
  • MgA. Stanislava Mihalcová – zpěv
  • BcA. Lenka Navrátilová – korepetitor
  • Ludmila Nováková – zpěv
  • Valentin Prolat – zpěv
  • MgA. Magdalena Švecová – operní herectví
  • MgA. Anna Todorová – zpěv
  • Yvona Votavová-Škvárová – zpěv

INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE

Připravujeme
Miroslava Trnková
vedoucí oddělení - korepetitor
tel.:
  • MgA. Daniela Foltýnová – korepetitor
  • MgA. Hana Forsterová – korepetitor
  • MgA. Stanislav Gallin – cembalo
  • MgA. Alena Grešlová – korepetitor
  • MgA. Martina Hájková – korepetitor
  • Bc. Helena Holubová – korepetitor
  • MgA. Silvie Ježková – korepetitor
  • Mgr. Ludmila Juránková – korepetitor
  • MgA. Hana Kimelová – korepetitor
  • MgA. Miloslava Machová – korepetitor
  • MgA. Markéta Sinkulová – cembalo
  • Mgr. Alina Říhová – korepetitor
  • Michaela Prokopová – korepetitor

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ

Připravujeme
Ilona Svobodová
vedoucí oddělení
tel.:
  • Karel Basák – šerm
  • Ing. MgA. Radek Brož – dějiny a teorie divadla
  • Eliška Burkert Nezvalová – jevištní řeč
  • Mgr. et MgA. Michaela Doláková – jevištní pohyb
  • Dalibor Gondík – moderování
  • MgA. Madgaléna Gracerová Chrzová – metodika hlavního oboru
  • Adéla Hájková – pohybová výchova
  • Dita Hořínková Vích, Dis. – zpěv
  • Martin Hruška – herectví
  • MgA. Kateřina Iváková – herectví
  • Jan Ježek – zpěv
  • Dita Kándlová – pohybová výchova
  • Magdaléna Kaprasová
  • Petra Kohoutová – zpěv
  • Zuzana Koliandrová – jevištní řeč
  • Lucie Kožinová – herectví
  • Ivan Krob – pohybová výchova
  • Kateřina Macháčková – herectví
  • Galla Macků – zpěv
  • Ivana Mikulčíková – herectví
  • Jitka Nerudová – hlasová výchova
  • BcA. Monika Nováková – metodika hlavního oboru
  • Petr Pachl – akrobacie
  • Jan Potměšil – herectví
  • MgA. Jana Potočková – korepetitor
  • Alena Průchová – interpretace, zpěv
  • MgA. Eva Režnarová – herectví
  • Alena Rychetská – zpěv
  • Jakub Šafr – korepetitor
  • MgA. Pavel Šimák – herectví
  • Vanda Švarcová – jevištní řeč
  • Věra Tichá – zpěv
  • Mgr. Tomáš Trapl – ansámblový zpěv, interpretace
  • Tomáš Turek – herectví
  • Jakub Urban, Dis. – korepetice
  • Mgr. Eva Vaňková – jevištní řeč
  • Mgr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. – pohybová výchova
  • Kateřina Vlková – jevištní řeč

DIRIGOVÁNÍ

Připravujeme
Mgr. Miriam Němcová
vedoucí oddělení, dirigování, symfonický orchestr
tel.:

Absolvovala Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze – obor kompozice a dirigování. Od září 1995 je M. Němcová profesorkou dirigování na Pražské konzervatoři, kde současně vede i symfonický orchestr. Kromě toho se věnuje stálé koncertní činnosti u nás i v zahraničí jako hostující dirigent  či jako umělecký šéf orchestru Praga Sinfonietta a pěveckého sboru Vox Pragae . Od roku 2001 je stálým hostem Filharmonie Hradec Králové,spolupracuje i s dalšími  orchestry  a  operními domy v  naší republice. V poslední době se často objevuje  také jako sbormistr  u Pražského filharmonického sboru. Do spektra dirigentských aktivit M. Němcové patří též práce v nahrávacích studiích při natáčení filmové hudby pro mezinárodní produkce.

  • Mgr. Jaroslav Brych – dirigování
  • MgA. Jakub Dvořáček – korepetitor
  • Mgr. Jana Raiterová – korepetitor
  • Václav Loskot – korepetitor
  • Jakub Zicha – dirigování, korepetice

BICÍ NÁSTROJE

Připravujeme
Pavel Razím
vedoucí oddělení
tel.:

Absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem 1987, absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka 1994, profesor V. Žižka, studium u profesora M. Veselého. Člen mnoha převážně jazzových souborů, stálá spolupráce s předními sólisty tuzemské jazzové scény, letitá zkušenost na postu orchestrálního hráče v dechových i symfonických orchestrech, velmi četná studiová práce a televizní natáčení.

  • Petr Holub – bicí nástroje
  • BcA. Radek Krampl – melodické bicí nástroje
  • Václav Mazáček – bicí nástroje
  • Pavel Rehberger – bicí nástroje
  • Rudolf Výborný – bicí nástroje

AKORDEON

Připravujeme
Mgr. Ladislav Horák
vedoucí oddělení
tel.: 222 325 795

Absolvent Pražské konzervatoře (1987) a Západočeské university v Plzni (1992) pod vedením prof. Jaroslava Vlacha, Zástupce ředitele pro personální a mediální záležitosti (2005) a vedoucí akordeonového oddělení Pražské konzervatoře. Člen TRIO ACCORDO, PIAZZOLLA SOLOISTS, umělecký ředitel soukromé školy v bavorském Regenu. Umělecký vedoucí festivalu – AKORDEON FORUM Hořovice a Evropského soutěžního festivalu v Praze. Zakladatel česko-německého festivalu NOVÁ HUDBA NA DRUHOU.

  • Mgr. Josef Hřebík – akordeon
  • MgA. Jiří Lukeš – akordeon

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

Připravujeme
Mgr. Jakub Kydlíček, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel.:

  • MgA. Vladislav Borovkahoboj
  • Julie Braná – zobcová flétna
  • MgA. Ludmila Darjanin Peterkováklarinet
  • Pavel Fiedler – saxofon
  • MgA. Tomáš Františ – fagot
  • MgA. Jan Hoďánek – hoboj
  • Alžběta Chlubnová – zobcová flétna
  • MgA. Lukáš Kořínek – fagot
  • Mgr. Jakub Kydlíček, Ph.D. – zobcová flétna
  • Mgr. Miroslav Lopuchovský – flétna
  • MgA. Jan Novotný – pikola
  • Mgr. Roman Novotný – flétna
  • Jan Ostrý – flétna
  • Mgr. Miroslav Plechatý – klarinet
  • prof. Mgr. Milan Polák – klarinet, metodický vedoucí
  • Mgr. Jan Riedlbauch – flétna
  • MgA. Ondřej Roskovec – fagot
  • Mgr. Michala Roubalová – zobcová flétna
  • MgA. Jana Ryšková – flétna
  • Pavel Škrna – saxofon
  • MgA. Jan Thuri – hoboj
  • MgA. Pavel Tylšar – hoboj, metodický vedoucí
  • Mgr. Michael Verner – fagot, metodický vedoucí