Školní psycholog

 

PhDr. Mgr. Olga Krajčová
tel.: 732104857
olga.krajcova@prgcons.cz

 

Pracovna – dočasně v kanceláři p. Burandové (místnost 407) ve 4. patře na Rejdišti
poté
Pálffyovský palác, Valdštejnská 14, Praha 1, místnost P-1.27

 

Pracovní dny: středa, čtvrtek, pátek – konzultace osobně, telefonicky i online – po předchozí domluvě.

Volné konzultační hodiny – možnost osobně dorazit bez objednání:

ST: 8:30-9.30h, ČT: 13–14h PÁ: 11-12h

 

AKTUALITY: NEPŘÍTOMNOST VE DNECH 11.-12.4.

 

 

O MNĚ

 

Milí studenti, vážení pedagogové a zákonní zástupci,

jmenuji se Olga Krajčová a od dubna 2024 nově působím na Pražské konzervatoři jako školní psycholožka.
Jsem tu pro všechny studenty, zákonné zástupce a pedagogy, kteří se na mě mohou obracet pro psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o popovídání si o problému, který Vás trápí delší dobu.
Jako školní psycholog jsem nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při své práci se řídím etickými normami své profese a jsem vázána mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Ráda bych se Vám krátce představila. Vystudovala jsem magisterský obor psychologie na pedagogické fakultě UK v Praze. Mé vzdělání je podpořeno několikaletou praxí v různých základních školách, na jedné střední škole a v pedagogicko-psychologické poradně. Od roku 2021 se rovněž věnuji klientům v soukromé psychoterapeutické praxi.
V rámci svého dalšího vzdělávání jsem absolvovala výcvik v krizové intervenci a mnoho dalších odborných kurzů a seminářů. Jsem studentkou závěrečného ročníku komplexního pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii a pravidelně docházím na supervizi.

 

Těším se na setkání s Vámi,
PhDr. Mgr. Olga Krajčová

 

 

KDY A S ČÍM SE MOHU OBRÁTIT NA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA?

Kdykoliv. Společně zjistíme, jakým způsobem mohu pomoci.

 

Můžete se na mne obracet například v následujících případech:

 

Žáci:
Když máte potíže s ostatními studenty a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními vrstevníky nebo dospělými…
Když zažíváte smutek, vztek, úzkost či obavy a chcete si o tom s někým popovídat…

Když se cítíte nejistí, ztracení, zmatení a nevíte si rady se svou situací…

Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě…
Když máte potíže s učením a zvládáním studia…
Když si potřebujete popovídat, postěžovat, „zanadávat“…

 

Rodiče a zákonní zástupci:
Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte…
Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání…
Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů…
Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými…

Když se Vaše dítě nebo rodina ocitnou v náročné nebo krizové životní situaci a potřebujete podpořit…

 

Pedagogové:
Když potřebujete pomoci s komunikací se žáky, zákonnými zástupci či kolegy…
Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat apod.
Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků…
Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka…
Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků…
Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci…