Školní psycholog

Školní psycholog

 

PhDr. Mgr. Olga Krajčová
tel.: 732104857
olga.krajcova@prgcons.cz

Konzultační hodiny

Pracovní dny: středa a čtvrtek (8.30 – 17h), pátek (pouze do 12h)
Konzultace probíhají osobně, telefonicky i online – po předchozí domluvě.

 

Jak se objednat?
Napište mi e-mail, SMS, zprávu v Edookitu nebo zavolejte (prosím, volejte pouze v pracovní době, mimo pracovní dobu preferuji SMS, e-mail).
Když to nezvedám v pracovní době, tak mám nejspíš jinou konzultaci. V takovém případě, mi prosím, napište SMS, ať se Vám ozvu zpět.
 
Volné konzultační hodiny – možnost osobně dorazit bez předchozího objednání:

STŘEDA: 8:30 – 9:30h, ČTVRTEK: 13 – 14h

 

Pracovna:
Pálffyovský palác, Valdštejnská 14, Praha 1, místnost P-1.27

Aktuality

PŘEJI VÁM POHODOVÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍM SE NA VÁS V ZÁŘÍ!
 
PRO ZÁJEMCE O KONZULTACE BUDU DOSTUPNÁ V PŘÍPRAVNÉM TÝDNU OD 26.8.
 
POZOR OD ZÁŘÍ ZMĚNA – VE ŠKOLE BUDU VŽDY V PONDĚLÍ ODPOLEDNE A V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK CELÝ DEN.

 
V PŘÍPADĚ AKUTNÍ KRIZE VOLEJTE:
LINKU BEZPEČÍ 116 111 (STUDUJÍCÍ DO 26 LET)
LINKU PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI 116 123 (DOSPĚLÍ)
NEBO LINKU PRO RODINU A ŠKOLU 116 00 (PRO DOSPĚLÉ, KTEŘÍ MAJÍ OBAVU O DÍTĚ)

O mně

Milí studenti, vážení pedagogové a zákonní zástupci,

jmenuji se Olga Krajčová a od dubna 2024 nově působím na Pražské konzervatoři jako školní psycholožka.
Jsem tu pro všechny studenty, zákonné zástupce a pedagogy, kteří se na mě mohou obracet pro psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o popovídání si o problému, který Vás trápí delší dobu.
Jako školní psycholog jsem nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při své práci se řídím etickými normami své profese a jsem vázána mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Ráda bych se Vám krátce představila. Vystudovala jsem magisterský obor psychologie na pedagogické fakultě UK v Praze. Mé vzdělání je podpořeno několikaletou praxí v různých základních školách, na jedné střední škole a v pedagogicko-psychologické poradně. Od roku 2021 se rovněž věnuji klientům v soukromé psychoterapeutické praxi.
V rámci svého dalšího vzdělávání jsem absolvovala výcvik v krizové intervenci a mnoho dalších odborných kurzů a seminářů. Jsem studentkou závěrečného ročníku komplexního pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii a pravidelně docházím na supervizi.

 

Těším se na setkání s Vámi,
PhDr. Mgr. Olga Krajčová

Kdy vyhledat školního psychologa

Kdykoliv. Společně zjistíme, jakým způsobem mohu pomoci.

 

Můžete se na mne obracet například v následujících případech:

 

Žáci:
Když máte potíže s ostatními studenty a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními vrstevníky nebo dospělými…
Když zažíváte smutek, vztek, úzkost či obavy a chcete si o tom s někým popovídat…

Když se cítíte nejistí, ztracení, zmatení a nevíte si rady se svou situací…

Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě…
Když máte potíže s učením a zvládáním studia…
Když si potřebujete popovídat, postěžovat, „zanadávat“…

 

Rodiče a zákonní zástupci:
Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte…
Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání…
Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů…
Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými…

Když se Vaše dítě nebo rodina ocitnou v náročné nebo krizové životní situaci a potřebujete podpořit…

 

Pedagogové:
Když potřebujete pomoci s komunikací se žáky, zákonnými zástupci či kolegy…
Když máte pocit, že v práci zažíváte negativní emoce, stres či vyhoření…
Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat apod.
Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků…
Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka…
Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků…
Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci…