O DIVADLE

21. února 2011 byl zahájen pravidelný provoz Divadla Na Rejdišti v hlavní budově Pražské konzervatoře.

Podívejte se na videa, vytvořená u příležitosti 10. výročí jeho vzniku:

Divadlo vzniklo přestavbou orchestrálního sálu. Tento projekt byl financován z finančních mechanizmů EHP/Norsko za spoluúčasti hlavního města Prahy.

 

Divadlo Na Rejdišti je jako součást Pražské konzervatoře určeno pro jevištní praxi studentů především  5. a 6. ročníků hudebně dramatického oddělení, klasického i populárního zpěvu. Na tvorbě inscenací se ve spolupráci se studenty podílí profesionální režiséři, výtvarníci, choreografové, hudební skladatelé a další. Divadlo tak zaujímá význačné místo při vzdělávání na těchto odděleních. Výsledky práce studentů nejsou izolovány ve školních učebnách, ale naopak jsou nabídnuty širokému publiku. Tento kontakt s běžným divadelním provozem a diváckou obcí klade vysoké nároky nejen na úroveň celé inscenace, ale především na studenty samotné. Na jejich schopnosti a dovednosti nabyté v prvních čtyřech letech studia.

HISTORIE DIVADLA

21. února 2011 byl zahájen pravidelný provoz nové divadelní scény v hlavní budově konzervatoře – DIVADLA NA REJDIŠTI. Divadlo vzniklo přestavbou orchestrálního sálu, projekt byl financován z finančních mechanizmů EHP/Norsko za spoluúčasti hl.m. Prahy. Zrodil se tak nový pražský divadelní prostor se svébytným repertoárem a specifickou atmosférou, kde můžete shlédnout jak činoherní představení tak operní, operetní a muzikálové inscenace.

 

„ ….JAKO NELZE VYCHOVAT Z NĚKOHO NÁMOŘNÍKA NA SUCHÉ ZEMI, TAK NIKDO NEDOKÁŽE VYCHOVAT HERCE PRO TVORBU NA JEVIŠTI BEZ JEVIŠTĚ.“ Miroslav Haller

 

Vedoucí divadla Pražské konzervatoře: Mgr. Veronika Pospíšilová