AKTUALITY

Mladý klavír
detail

17. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky
laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let

Mladý klavír
Pražské konzervatoře 2023

se koná v sobotu 2. prosince 2023 od 10:30 hod.
v Koncertním sále Pražské konzervatoře

Masterclass s Rinaldem Alessandrinim
detail

Přijímací zkoušky 2024 - 1. kolo
detail

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Termín podání přihlášek ke vzdělávání: do 30. listopadu 2023 řediteli konzervatoře (rozhoduje datum podání poštovnímu přepravci).

VÁNOČNÍ KONCERT studentů oddělení populární hudby
Den otevřených dveří
detail

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SE KONAL
V SOBOTU 21. ŘÍJNA 2023
9:00-13:00

 

bližší informace (včetně cvičného testu z hudební teorie) najdete na stránce:
 

Hanuš Bartoň
detail

S velkým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a zákeřné nemoci nás 30. července 2023 opustil laskavý kolega, vynikající hudebník a skvělý pedagog prof. Mgr. Hanuš Bartoň.
 
Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 5. srpna v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči.
 
Hanuš Bartoň se narodil 16. května 1960 v Praze. Hru na klavír studoval od patnácti let na Pražské konzervatoři u Emila Leichnera, skladbu u Ilji Hurníka. Poté pokračoval ve studiu na AMU u Jana Panenky (klavír), Jiřího Pauera (skladba) a Svatopluka Havelky. Absolvoval mnoho kurzů a stáží v zahraničí, například u Franka Donatoniho.
 
V září 2007 nastoupil na Pražské konzervatoři jako vyučující hudební teorie.
 
Od roku 2010 byl vedoucím katedry skladby na HAMU. Přednášel rovněž v zahraničí (Univerzita umění v Astaně nebo Conservatorio G. Nicolini Piacenza v Itálii). Převážná část jeho tvorby je věnována instrumentální tvorbě, je autorem také několika hudebně dramatických děl, vokálních skladeb a cyklů. Věnoval se také elektroakustické hudbě. Ve své tvorbě se snažil o organické propojení protichůdných stylových a žánrových východisek do uceleného kompozičního tvaru. Je autorem scénické hudby k více než dvaceti divadelním představením.
 
Na svých klavírních koncertech uváděl nejen skladby současných domácích a zahraničních autorů, ale věnoval se i interpretaci děl starých českých mistrů, zejména klavírních skladeb Jana Ladislava Dusíka. Se svou chotí Janou Macharáčkovou tvořil Dusíkovo klavírní duo. Spolupracoval s komorními soubory Ars cameralis a MoEns.
 

Václav Kučera
detail