AKTUALITY

Vladimír Poš
detail

Vladimír Poš (8. 2. 1928 – 10. 11. 2020) patřil k první vlně propagátorů Orffova systému u nás. Během dalších let se mnoho hudebních teoretiků a praktických pedagogů zasloužilo o obecné přijetí projektu modernizace našeho základního hudebního školství a jeho realizaci v praxi.
S Vladimírem Pošem jsem se poprvé osobně setkal při jeho návštěvě základní školy, kde jsem v té době působil jako učitel češtiny a hudební výchovy. Bez předchozí domluvy navštívil s povolením ředitele školy mou hodinu hudební výchovy v 9. třídě. Na notovou tabuli napsal 16 taktovou melodii ve čtyřhlasé úpravě a požádal mne, abych se pokusil během jedné vyučovací hodiny tuto sborovou úpravu nastudovat. My jsme to s žáky tehdy dali dohromady asi za 30 minut a za to jsme od něho sklidili pochvalu. K našemu druhému osobnímu setkání došlo mnohem později, až po tzv. “sametové” revoluci, neboť v roce 1969 emigroval do Rakouska, kde vyučoval v Orffově institutu. Do Prahy přijel až v devadesátých letech a jeho první návštěva patřila Pražské konzervatoři, jejímž byl absolventem (1951 ve třídě prof. Emmy Doležalové) a kde také od roku 1964 do své emigrace působil. Když se ho tehdejší ředitel školy – hudební skladatel Věroslav Neumann – zeptal, zda by nechtěl opět učit na konzervatoři některý z předmětů odborné hudební teorie, souhlasil a vybral si právě harmonii. Pan ředitel ho současně požádal o vypracování moderně pojaté učebnice pro předmět intonace, do níž by vložil své mnohaleté zkušenosti z působení v Orffově institutu. A tak vznikla hudební publikace “Nová intonace, rytmus a sluchová výchova”. Vladimír mě požádal, abych užitečnost této učebnice pro studenty konzervatoře prověřil v praxi. Rád jsem se tohoto úkolu ujal. Po dvouletém verifikačním období jsem prof. Pošovi složil poklonu a doporučil jsem pořízení publikací pro školní knihovnu. Velmi podrobně jsem si prostudoval též jeho učebnici “Nauka o hudebních formách“. Byla napsána zcela srozumitelně a byla tudíž nejen vhodnou pomůckou pro studenty konzervatoře, ale mohla být využita i hudbymilovnými zájemci, kteří by se rádi orientovali během poslechu i v různých hudebních formách, čímž by bylo jejich prožití hudby ještě intenzivnější. Bohužel Vladimír neměl v Praze zajištěné trvalé ubytování a do Rakouska dojížděl ke své ženě pouze o víkendech. Proto se musel po nějaké době rozloučit se svými studenty na Pražské konzervatoři a vrátit se natrvalo do svého trvalého bydliště v Rakousku. Do Prahy se ale každý rok na několik dní vracel, zúčastnil se i adventního setkání bývalých pedagogů konzervatoře. Obdivoval jsem jeho vitalitu a fyzickou kondici. Léta mu však stále přibývala a různé zdravotní neduhy na sebe nedaly dlouho čekat. Přesto do vysokého věku stále řídil auto a dokonce se se svým vozem zajížděl i do Prahy. Při jeho každé návštěvě Prahy jsme se sešli, vyhradili si pro sebe alespoň část dopoledne nebo odpoledne. Ukázal mi dům na Vinohradech, v němž bydlel a vyprávěl mi řadu příhod z mládí, které prožil v této pražské čtvrti. Po jeho příjezdu do Prahy jsme se vždy zastavili na Olšanských hřbitovech, položili kytici na hrob pana ředitele Václava Holzknechta a zavzpomínali si na svá studentská léta prožitá na konzervatoři. Během roku jsme udržovali spojení písemnou korespondencí nebo prostřednictvím e-mailu. I ve vysokém věku doma ještě cvičil na klavír a během jedné návštěvy, kdy s námi byla u hrobu pana ředitele Holzknechta i klavíristka paní prof. Božena Kronychová, žertoval, že si s ní ještě zahraje čtyřručně. Vladimír byl empatický a já ho vždy zažil jako výborného společníka. Miloval inteligentní humor a vážil si lidí, kteří byli ve svém oboru opravdovými profesionály. Velmi jsem vždy oceňoval to, že i mne přijal mezi své blízké přátele.
 
V Praze dne 20. listopadu 2020 PhDr. Miroslav Střelák, emeritní profesor Pražské konzervatoře

Den otevřených dveří
detail

Tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Pražské konzervatoři musel být letos kvůli mimořádným opatřením zrušen.
Řadu důležitých informací však budeme zveřejňovat na zvláštní stránce:

Den otevřených dveří

Nové varhany
detail

Právě vrcholí práce na nových varhanách do učebny Pražské konzervatoře. Hrubá stavba je již dokončena.
 
Projekt varhany do učebny PK

Kultura v srdci Prahy
detail

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách zve na koncerty

Z důvodu nouzového režimu je koncert SOPK ze 22.10.2020 přesunut na 22.11.2020

Mimořádná opatření
Mimořádná opatření školy v souvislosti s výskytem viru COVID-19.