Veřejnost

Aktuálně

Dne 27. 11. 2023 bude provoz školy probíhat v plném rozsahu, do stávky se zapojili 4 pedagogičtí pracovníci.

Můžete se přihlásit se do placených kurzů organizovaných Pražskou konzervatoří, více informací zde:

Podmínky a ceník pronajímaných prostor školy zde: