PŘIPRAVUJEME

    
POLSKÁ KREV

Opereta


Opereta je nastudována za doprovodu komorního orchestru studentů Pražské konzervatoře. Střídavě dirigují František Loder, Jáchym Svoboda nebo Tadeáš Tulach. Inscenaci se studenty nastudovali profesoři Zbyněk Brabec, Tomáš Hála a Ivan Krob

Po čtyřleté přestávce, způsobené coronavirovou pandemií, studenti pěveckého oddělení Pražské konzervatoře opět nastudovali klasickou operetu, tentokrát nesmrtelnou Polskou krev Oskara Nedbala, právem označovanou jako nejlepší českou operetu.
Námět k Polské krvi našel Nedbal v díle Alexandra Sergejeviče Puškina, konkrétně v jeho povídce Slečna selka. Podle ní vytvořil Leo Stein německé libreto. Opereta měla svou světovou premiéru 25. října 1913 ve vídeňském Karlově divadle a první české provedení se konalo v plzeňském Městském divadle 26. prosince téhož roku. Od té doby se pravidelně objevuje na našich i zahraničních jevištích, u nás samozřejmě v českém překladu, většinou Zdeňka Knittla.T.....E.....R.....A.....P.....I.....E

Scénický koncert


Režie: Lukáš Pečenka

Tlak. Euforie. Radost. Agrese. Pochmurnost. Iritace. Empatie.

Toužebná Exploze Rozumu Absence Pravdy Injekce Emocí

Téměř Euforický Rozmanitý A Průlomově Investigativní Experiment


ERROR


Pojem alter ego jako volná inspirace pro 5. herecký ročník a jejich autorský projekt pojatý jako putování vesmírem (a)nebo vlastním nitrem.

Tak tohle je to, co chceme

Utíkáme a otáčíme se zády

Stojíme na místě jak solný sloupy

Přitom běžíme někam pryč a vlastně zase zpátky

Chceme víc, ale už máme plný pusy
ENGLISH ON STAGE


V rámci inovace výuky na Hudebně dramatickém oddělení mají studenti 6. ročníku již podruhé příležitost projít celým procesem přípravy divadelní inscenace v anglickém jazyce. Cílem projektu je kromě zlepšení komunikace v angličtině i rozšíření znalostí odborných termínů a porozumění pokynům režiséra. Z ohlasů studentů minulého ročníku vyplynulo, že taková zkušenost pro ně byla mimořádná i z hlediska rozvoje jejich hereckých schopností, protože uchopení postavy v cizím jazyce herci nabízí a zároveň od něj vyžaduje jiný přístup. V českém uměleckém školství ojedinělý projekt chce také přispět ke zvýšení sebevědomí studentů a k rozšíření jejich profesních příležitostí na cizojazyčné produkce či práci v zahraničí. / Režie: Kateřina Iváková