Zaměstnanec

Aktuálně

 

Pro zaměstnance školy jsou nově k dispozici výkazy v podobě on-line formuláře.
Žádné stahování, tisknutí, vyplňování a skenování!
Na uvedený mail Vám přijde automaticky kopie zadaných údajů.
 
On-line výkaz hodin DPP, THP, HSR aj.
 
On-line výkaz PLACENÉ KURZY

 

Termíny absolventských koncertů s orchestrem jsou zveřejněny na stránce Absolventské koncerty

 

 

 

ROZVRHY – opravy, problémy s umístěním

Ohlašujte a řešte na lukas.vendl@prgcons.cz, tel. 603288023.

PODEPISOVÁNÍ OSOBNÍCH ROZVRHŮ

Každý pedagog je povinen zkontrolovat svůj rozvrh v ŠOL. Tento rozvrh bude pak po doplnění připraven k podepsání – přes vedoucí oddělení.

ŠOL – PROBLÉMY S PŘIHLÁŠENÍM, POMOC S OVLÁDÁNÍM

Je možno řešit s p.prof. Šochmanem, martin.sochman@prgcons.cz

PŘESUNY VÝUKY – “BÍLÉ KARTY”

Formulář nutno předat vedoucímu oddělení, poté p.prof. Horákovi ke schválení.

VEDENÍ TŘÍDNIC V ŠOL

Všichni pedagogové vyplňují “Probírané učivo” a docházku (pozor: “-” znamená přítomen, “/” nepřítomen). Omluvy vyřizují výhradně třídní učitelé. Také problémy s tím, že přítomnost některých žáků v dané hodině není povinná, bude dořešena později. Uvést nepřítomnost žáka je důležité z bezpečnostních důvodů – nebyl v dané době pod dohledem pedagoga.
KOREPETITOŘI jsou povinni vést pedagogickou dokumentaci také, vyplní však pouze probírané učivo, DOCHÁZKU NE (zůstane automaticky nastaveno “-“, tedy “žák přítomen”).

KOMUNIKACE PŘES ŠOL

Všichni pedagogové jsou povinni kontrolovat zprávy, které jsou zasílány přes program ŠOL. S ovládáním poradí p.prof. Šochman, martin.sochman@prgcons.cz

 

Veřejné stránky ŠOL (rozvrhy)
 
Přihlášení do ŠOL
 
Harmonogram školního roku

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Kontakt
Radka Helmová
vedoucí
PAM - pedagogové
tel.: 222 327 206 linka 42 778 705 749
Kontakt
Lenka Poláčková
referentka
PAM - nepedagogové
a doplňková činnost
tel.: 222 327 206 linka 42
775 889 357
Úřední hodiny

PO 10:00-12:00, 13:00–14:00

ÚT 10:00-12:00, 13:00–14:00

ST 10:00-12:00, 13:00–14:00

ČT 9:00–12:00