Harmonogram školního roku 2021/2022

Harmonogram školního roku 2021/2022

aktualizace ke dni 9.12.2021

 

1.9.2021 st

Zahájení školního roku 2021/2022

1.–3.9.2021 st-pá

Podzimní termín didaktických testů MZ na spádové škole

3.9.2021 pá

PEDAGOGICKÁ RADA V KONCERTNÍM SÁLE PK

17.9.2021 pá

Podzimní termín maturitní zkoušky: profilové zkoušky, ústní maturitní zkoušky společné části (opravné)

22.10.2021 pá

Absolventské zkoušky – odložené, opravné

27.–29.10.2021 st-pá

Podzimní prázdniny

2.11.2021 út

ČTVRTLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

6.11.2021 so

Den otevřených dveří 9:00-13:00 (pokud situace dovolí)

10.11.2021 st

ZRUŠENO! Setkání rodičů s ředitelem školy SE NEUSKUTEČNÍ,
ANI třídní schůzky 1.–4. ročníků

15.12.2021 st 13:30

Širší vedení školy 

17.12.2021 pá

Konkurz o absolutorium s orchestrem
uzávěrka přihlášek 3.12.2021

23.12.2021–2.1.2022 čt-ne

Vánoční prázdniny (výuka začíná v pondělí 3.1.2022)

10.1.–14.1.2022 po-pá

Pololetní zkoušky z hlavních oborů a komorní hry

17.–27.1.2022 po-čt

Talentové zkoušky
(zpěv a hudba 17.-20.1.2022, HDO 17.–27.1.2022)

21.1.2022 pá

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

31.1.2022 po

Ukončení vyučování v 1. pololetí, rozdávání vysvědčení

4.2.2022 pá

Jednodenní pololetní prázdniny

7.3.–13.3.2022 po-ne

Jarní prázdniny

Maturitní ples ZRUŠEN

11.-12.4.2022

Ročníkové zkoušky z hlavních oborů žáků 4. ročníků přihlášených k maturitě

13.4.2022 st

Písemná práce PROFILOVÉ části maturitní zkoušky – ČJ

14.4.–15.4. 2022 čt-pá

Velikonoční prázdniny 

19.4.2022 út

Písemná práce PROFILOVÉ části maturitní zkoušky – cizí jazyky

21.4.2022 čt

TŘIČTVRTĚLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA (též k uzavření 4. ročníku)

2.-5.5.2021

Blok didaktických testů společné části státní maturity

16.5.–20.5.2022 po–pá

Praktické maturity (profilová část MZ)

23.5.–27.5.2022 po–pá

Studijní volno maturantů na přípravu k ústním zkouškám

26.5.2022 čt

Pedagogická rada k hodnocení žáků 6. ročníků (14:30-16:00)

30.5.–3.6.2022 po–pá

Ústní maturitní zkoušky (část společná, část profilová)

6.6.–10.6.2022 po–pá

Ročníkové zkoušky z hlavních oborů a dalších um. předmětů

6.6.–10.6.2022 po–pá

Studijní volno na přípravu k absolventským zkouškám

13.6.–17.6.2022 po-pá

Absolventské zkoušky

21.6.2022 út

ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ RADA

30.6.2022 čt

Ukončení vyučování ve školním roce 2021/2022, rozdávání vysvědčení

1.7.–31.8.2022 pá-st

Hlavní prázdniny

29.–31.8.2022 po-st

Opravné zkoušky a náhradní termín hodnocení za 2. pololetí školního roku 2021/2022

1.9.2022 čt

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

MgA. Petr Čech, Art.D.