Harmonogram školního roku 2021/2022

Harmonogram školního roku 2021/2022

aktualizace ke dni 24.2.2022

 

rok

měsíc

datum

den

akce

2021září1.st

Zahájení školního roku 2021/2022

2021září1.-3.st-páPodzimní termín didaktických testů MZ na spádové škole
2021září3.

PEDAGOGICKÁ RADA V KONCERTNÍM SÁLE PK

2021září17.Podzimní termín maturitní zkoušky: profilové zkoušky, ústní maturitní zkoušky společné části (opravné)
2021říjen22.Absolventské zkoušky – odložené, opravné
2021říjen27.-29.st-pá

Podzimní prázdniny

2021listopad2.út

ČTVRTLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

2021listopad6.so

Den otevřených dveří 9:00-13:00 (pokud situace dovolí)

2021listopad10.stZRUŠENO! Setkání rodičů s ředitelem školy SE NEUSKUTEČNÍ, ANI třídní schůzky 1.–4. ročníků
2021prosinec15.stŠirší vedení školy 
2021prosinec17.Konkurz o absolutorium s orchestrem
2021prosinec23.-2.1.čt-ne

Vánoční prázdniny (výuka začíná v pondělí 3.1.2022)

2022leden10.-14.po-páPololetní zkoušky z hlavních oborů a komorní hry
2022leden17.-27.po-čtTalentové zkoušky (zpěv a hudba 17.-20.1.2022, HDO 17.–27.1.2022)
2022leden21.

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

2022leden31.poUkončení vyučování v 1. pololetí, rozdávání vysvědčení
2022únor4.

Jednodenní pololetní prázdniny

2022březen7.-13.po-ne

Jarní prázdniny

2022duben7.čtZávěrečné zkoušky z KLP žáků 4.roč. přihlášených k maturitě
2022duben11.-12.po-útRočníkové zkoušky z hlavních oborů žáků 4. ročníků přihlášených k maturitě
2022duben13.stPísemná práce PROFILOVÉ části maturitní zkoušky – ČJ
2022duben14.-15.čt-pá

Velikonoční prázdniny 

2022duben19.útPísemná práce PROFILOVÉ části maturitní zkoušky – cizí jazyky
2022duben21.čt

TŘIČTVRTĚLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA (též k uzavření 4. ročníku)

2022duben27stŠirší vedení školy
2022květen2.-5.po-čtBlok didaktických testů společné části státní maturity
2022květen16.-20.po-páPraktické maturity (profilová část MZ)
2022květen23.-27.po-páStudijní volno maturantů na přípravu k ústním zkouškám
2022květen26.čt

Pedagogická rada k hodnocení žáků 6. ročníků (14:30-16:00)

2022červen2.-3.čt-páZávěrečné zkoušky z KLP nematurujících žáků
2022červen30.5.-3.6.po-páÚstní maturitní zkoušky (část společná, část profilová)
2022červen6.-10.po-páRočníkové zkoušky z hlavních oborů a dalších um. předmětů
2022červen6.-10.po-páStudijní volno na přípravu k absolventským zkouškám
2022červen13.-17.po-páAbsolventské zkoušky
2022červen21.út

ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ RADA

2022červen30.čtUkončení vyučování ve školním roce 2021/2022, rozdávání vysvědčení
2022červenec1.7.-31.8.pá-st

Hlavní prázdniny

2022srpen29.-31.po-stOpravné zkoušky a náhradní termín hodnocení za 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022září1.čt

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

MgA. Petr Čech, Art.D.