Harmonogram školního roku 2023/2024

Harmonogram školního roku 2023/2024

 

rok

měsíc

datum

den

akce
Aktualizace ke dni: 5.1.2024
2023srpen30.-31.st-čtOpravné zkoušky a náhradní termín hodnocení za 2. pololetí školního roku 2022/2023
2023září1.

PEDAGOGICKÁ RADA V KONCERTNÍM SÁLE PK

10:00
2023září4.po

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

2023září4.-5.po-páPodzimní termín didaktických testů MZ na spádové škole
2023září18.-19.po-útPodzimní termín maturitní zkoušky: Profilové zkoušky (opravné a odložené)
18. praktické,
19. ústní
2023říjen21.so

Den otevřených dveří 9:00-13:00

2023říjen26.-27.čt-pá

Podzimní prázdniny

2023listopad8.st

ČTVRTLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

2023listopad8.stSetkání rodičů s ředitelem školy v 16:00, třídní schůzky 1.–4. ročníků od 16:30
2023listopad24.Absolventské zkoušky – odložené, opravné
2023prosinec15.Konkurz o absolutorium s orchestrem
2023prosinec23.-2.1.so-út

Vánoční prázdniny (výuka začíná ve středu 3.1.2024)

2024leden8.-12.po-páPololetní zkoušky z hlavních oborů a komorní hry
2024leden15.-25.po-čtTalentové zkoušky (zpěv a hudba 15.-18.1.2024, HDO 15.–25.1.2024)
2024leden22.,23.po, útPololetní zkoušky z KLP
2024leden30.út

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

2024leden31.st

Ukončení vyučování v 1. pololetí, rozdávání vysvědčení

2024únor2.

Jednodenní pololetní prázdniny

2024únor5.-11.po-ne

Jarní prázdniny

2024březen28.čt

Velikonoční prázdniny 

2024duben15.-16.po-útPísemné práce PROFILOVÉ části maturitní zkoušky
2024duben17.stZávěrečné zkoušky z KLP žáků 4.roč. přihlášených k maturitě
2024duben18.-19.čt-páRočníkové zkoušky z hlavních oborů žáků 4. ročníků přihlášených k maturitě
2024duben22.poZkoušky z komorní hry
2024duben25.čt

TŘIČTVRTĚLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA (též k uzavření 4. ročníku)

2024květen2.-7.čt-útBlok didaktických testů společné části MZ
2024květen13.-17.po-páPraktické maturity (profilová část MZ)
2024květen22.-28.st-útStudijní volno maturantů na přípravu k ústním zkouškám
2024květen22.st

Pedagogická rada k hodnocení žáků 6. ročníků (14:30-16:00)

2024červen29.5.-5.6.st-stÚstní maturitní zkoušky (část společná, část profilová)
2024červen14. a 17.pá a poRočníkové zkoušky z KLP
2024červen6.-11.čt-útRočníkové zkoušky z hlavních oborů a dalších um. předmětů
2024červen11.útPředávání maturitních vysvědčení 12:30 v sále na Rejdišti
2024červen11.útZkoušky z komorní hry
2024červen5.-11.st-útStudijní volno na přípravu k absolventským zkouškám
2024červen12.st

Porada širšího vedení

2024červen12.-19.st-stAbsolventské zkoušky
2024červen24.po

ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ RADA

2024červen25.útPředávání absolventských vysvědčení 10:00
2024červen28.

Ředitelské volno

MgA. Petr Čech, Art.D.