Harmonogram školního roku 2020/2021

Harmonogram školního roku 2020/2021

aktualizace ke 2.11.2020
 

1.9.2020 út

Zahájení školního roku 2020/2021

1.–3.9.2020

Podzimní termín didaktických testů MZ na spádové škole

4.9.2020 pá

Pedagogická rada v koncertním sále PK

16.9.2020 st

Podzimní termín maturitní zkoušky: profilové zkoušky, ústní maturitní zkoušky společné
části (opravné)

20.10.2020 út

Absolventské zkoušky – odložené, opravné

24.10.2020 so

Den otevřených dveří ZRUŠEN

další info

29.–30.10.2020 čt-pá

Podzimní prázdniny

3.11.2020 út

ČTVRTLETNÍ PED. RADA pouze v rámci vedení školy

9.11.2020 po

Setkání rodičů s ředitelem školy ZRUŠENO

Třídní schůzky 1.–4. ročníků ZRUŠENY

18.12.2020 pá

Konkurz o absolutorium s orchestrem
uzávěrka přihlášek 4.12.2020

23.12.2020–3.1.2021
st-ne

Vánoční prázdniny (výuka začíná v pondělí 4.1.2021)

11.1.–15.1.2021 po-pá

Pololetní zkoušky z hlavních oborů a komorní hry

18.–28.1.2021 po–čt

Talentové zkoušky

(zpěv a hudba 18.-21.1.2021, HDO 18.–28.1.2021)

22.1.2021 pá

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

28.1.2021 čt

Ukončení vyučování v 1. pololetí, rozdávání vysvědčení

29.1.2021 pá

Jednodenní pololetní prázdniny

22.2.–28.2.2021
po–ne

Jarní prázdniny

Bude upřesněno

Maturitní ples

1.4.-2.4.2021 čt–pá

Velikonoční prázdniny

7.-9.4. st-pá

Ročníkové zkoušky z hlavních oborů žáků 4. ročníků přihlášených k maturitě

14.4.2021 st

TŘIČTVRTĚLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA (též k uzavření 4. ročníku), následují informativní třídní schůzky

3.-7.5. po-pá

Blok testů a písemných prací společné a profilové části MZ

17.–21.5.2021 po–pá

Praktické maturity (profilová část MZ)

24.–28.5.2021 po–pá

Studijní volno maturantů na přípravu k ústním zkouškám

25.5.2021 út

Pedagogická rada k hodnocení žáků 6. ročníků (14.30–16.00 h)

31.5.-4.6.2021 po–pá

Ústní maturitní zkoušky (část společná, část profilová)

7.6.–11.6.2021 po–pá

Ročníkové zkoušky z hlavních oborů a dalších um. předmětů

7.6.–11.6.2021 po–pá

Studijní volno na přípravu k absolventským zkouškám

14.6.–18.6.2021 po-pá

Absolventské zkoušky

22.6.2021 út

ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ RADA

30.6.2021 st

Ukončení vyučování ve školním roce 2020/2021, rozdávání vysvědčení

1.7.–31.8.2021

Hlavní prázdniny

30.– 31.8.2021 pá–út

Opravné zkoušky a náhradní termín hodnocení za 2. pololetí školního roku 2020/2021

1.9.2021 st

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 
                                                                           
MgA. Petr Čech, Art.D.