KNIHOVNA | ARCHIV

KNIHOVNA PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE​

Knihovna a archiv Pražské konzervatoře je jedním z nejbohatších svého druhu ve Střední Evropě. Její specialitou jsou materiály z 19. století, ale obsahuje i unikáty ze starších historických období. Činnost této specializované knihovny spočívá v získávání, zpracování a zpřístupňování hudebního materiálu uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické, v poskytování rešeršních služeb a v ochraně a zpracování hudebnin. Její vědecká činnost je zaměřena na zpracování českých i cizojazyčných hudebnin a postupným převodem na automatizované systémy jejich co nejširšího zpřístupnění odborné i laické veřejnosti.

Knihovna Pražské konzervatoře také nabízí možnost prohlížení vzácných historických dokumentů formou on-line. V databázi Manusciptorium lze prohlížet například digitalizovanou podobu vzácného rukopisu partitury a klavírního výtahu opery W.A. Mozarta Don Giovanni, která se nachází ve
sbírkách této knihovny.

W. A. Mozart - Don Giovanni

Knihovna a archiv Pražské konzervatoře je jedním z nejbohatších svého druhu ve Střední Evropě. Její specialitou jsou materiály z 19. století, ale obsahuje i unikáty ze starších historických období. Činnost této specializované knihovny spočívá v získávání, zpracování a zpřístupňování hudebního materiálu uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické, v poskytování rešeršních služeb a v ochraně a zpracování hudebnin. Její vědecká činnost je zaměřena na zpracování českých i cizojazyčných hudebnin a postupným převodem na automatizované systémy jejich co nejširšího zpřístupnění odborné i laické veřejnosti.

B. Smetana

Knihovna uchovává značné množství hudebního materiálu, určeného jak studentům a pedagogům konzervatoře, tak nejširší hudební veřejnosti. Sbírky historických hudebnin slouží stále častěji ke studiu našim i zahraničním badatelům. Je možno si zapůjčit jak partitury a klavírní výtahy oper, tak sborový materiál, noty a hudební školy pro jednotlivé nástroje, etudy, komorní hudbu a jiné.

V knihovně jsou též zastoupeny knihy s hudební tématikou. Jedná se o učebnice harmonie, kontrapunktu, knihy o nástrojích, dějiny hudby a hudební encyklopedie. Knihy jsou jak soudobé, tak zde nalezneme i historické spisy z 19. století. Jsou kromě češtiny i v dalších světových jazycích.

A. Dvořák

V knihovně a archivu se nachází rozsáhlý soubor starých rukopisů, autografů a tisků nejrůznějších hudebních žánrů. Jsou zde zastoupena pedagogická díla, symfonická, komorní, operní a církevní hudba, ale též soudobá díla. Ke sbírce patří též rozsáhlý soubor zvukových nosičů – gramodesky, kazety, CD, válečky do fonografu a jiné. V archivu se také nachází vzácná sbírka korespondence, převážně známých osobností (Dvořák, Janáček, Kubelík, z těch světových např. Wagner, Liszt, Spohr a další).

V současné době probíhá zpracování a převod sbírkových fondů knihovny pomocí programu Clavius. Dochází tak k postupnému převodu knihovního fondu na tento stupeň internetové katalogizace. Zájemci o tyto služby mohou již nyní vyhledávat potřebné údaje přes Internet. http://clavius.prgcons.cz
 
Knihovna Pražské konzervatoře také nabízí možnost prohlížení vzácných historických dokumentů formou on-line. Za pomoci Projektu Memoria (www.memoria.cz) lze prohlížet v databázi Manusciptorium digitalizovanou podobu vzácného rukopisu partitury a klavírního výtahu opery W.A. Mozarta Don Giovanni, která se nachází ve sbírkách této knihovny.

Kontakt
Knihovna Pražské konzervatoře
specializovaná knihovna
Valdštejnská 14/158 Praha 1 110 00
tel.: 257 535 432
Otevírací doba

PO 9:00 – 14:30
ÚT 9:00 – 17:30
ST ZAVŘENO
ČT 9:00 – 14:30
PÁ 9:00 – 14:30

 

Vstup badatelům je umožněn pouze po předchozím objednání.