KNIHOVNA | ARCHIV

KNIHOVNA PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE​

Milí uživatelé a návštěvníci knihovny,
během letních prázdnin, v době od 28.6.2024 do 30.8.2024, bude knihovna uzavřena. Během tohoto období bude možné pouze vracet výpůjčky, a to po předchozí telefonické či e-mailové domluvě. Výpůjční služby budou v plném rozsahu obnoveny opět od 2.9.2024.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné strávení prázdninových dnů!

 


 

Dovolujeme si Vás upozornit a zároveň tímto srdečně pozvat na virtuální výstavu „Uchovat, prozkoumat, oživit. České sbírky hudebních pramenů a jejich zpracování“, kterou naleznete na následujících stránkách: Manuscriptorium – výstava
Na této výstavě můžete kromě dalších zajímavých témat shlédnout i příspěvek týkající se historických fondů Knihovny a archivu Pražské konzervatoře a poslechnout si též několik hudebních ukázek.

 

W. A. Mozart - Don Giovanni

Knihovna a archiv Pražské konzervatoře je jedním z nejbohatších svého druhu ve střední Evropě. Její specialitou jsou materiály z 19. století, ale obsahuje i unikáty ze starších historických období. Činnost této specializované knihovny spočívá v získávání, zpracovávání a zpřístupňování hudebního materiálu uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické, v poskytování rešeršních služeb a v ochraně a zpracování hudebnin. Knihovna se zaměřuje na zpracování českých i cizojazyčných hudebnin a dalších dokumentů s postupným převodem na automatizované systémy za účelem jejich co nejširšího zpřístupnění odborné i laické veřejnosti.

Knihovna uchovává značné množství hudebního materiálu určeného jak studentům a pedagogům konzervatoře, tak nejširší hudební veřejnosti. Sbírky historických hudebnin slouží stále častěji ke studiu našim i zahraničním badatelům. Je možno si zapůjčit jak partitury a klavírní výtahy oper, tak noty a hudební školy pro jednotlivé nástroje, komorní hudbu a jiné. V knihovně se nachází též velký počet sborových a orchestrálních materiálů.

Ve fondech knihovny jsou též zastoupeny knihy s hudební tématikou. Jedná se o učebnice harmonie, kontrapunktu, knihy o nástrojích, publikace k dějinám hudby a hudební encyklopedie. Ve sbírkách nalezneme jak knihy vydané v novější době, tak i historické spisy z 19. století. Jsou kromě češtiny i v dalších světových jazycích.

B. SmetanaV knihovně a archivu se také nachází rozsáhlý soubor starých rukopisů, autografů a tisků nejrůznějších hudebních žánrů. Je v něm zastoupena symfonická, komorní, operní a církevní hudba včetně pedagogických spisů. Kromě skladatelů historických epoch jsou zde zastoupena i díla významných autorů 20. a 21. století. Ke sbírkám patří též rozsáhlý soubor zvukových nosičů, mezi kterými nalezneme gramofonové desky, kazety, CD, válečky do fonografu a svitky do pianoly. V archivu se také nachází vzácná sbírka korespondence převážně známých osobností (A. Dvořák, L. Janáček, J. Kubelík, z těch světových např. R. Wagner, F. Liszt, L. Spohr a další). Nedílnou součástí knihovny jsou také ikonografické materiály související s Pražskou konzervatoří, zejména fotografie, negativy a tabla, ale také sochy či obrazy větších rozměrů.
A. Dvořák

V roce 2004 začalo zpracování a katalogizace fondů knihovny pomocí programu Clavius. V roce 2022 přešla knihovna na nový knihovní systém Tritius a zároveň byla zahájena automatizace výpůjčních služeb. Velkou část fondu lze nyní vyhledávat na adrese: https://prgcons.tritius.cz/.

​Knihovna Pražské konzervatoře také nabízí možnost prohlížení vzácných historických dokumentů formou on-line.V databázi Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com) lze kromě jiného studovat digitalizovanou podobu vzácných rukopisů opery W. A. Mozarta Don Giovanni (partitury a klavírního výtahu J. K. Kuchaře), které se nacházejí ve sbírkách této knihovny.

Kontakt
Knihovna Pražské konzervatoře
specializovaná knihovna
Valdštejnská 14/158 Praha 1 110 00
tel.: 257 535 432
Otevírací doba

Pravidelný provoz:

PO 9:00-12:00, 13:00-15:00
ÚT 9:00-12:00, 13:00-17:30
ST 9:00-12:00, 13:00-15:00
ČT 9:00-12:00, 13:00-15:00
PÁ zavřeno

 

Vstup badatelům je umožněn pouze po předchozím objednání.