KNIHOVNA | ARCHIV

KNIHOVNA PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE​

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

 

z důvodu přechodu na nový knihovní systém Tritius a přípravy na automatizaci výpůjčních služeb bude knihovna v období 4.7.2022-8.9.2022 uzavřena.
Během této doby bude možné pouze vracet výpůjčky, a to po předchozí telefonické či e-mailové domluvě. Výpůjční služby budou v plném rozsahu obnoveny opět od 12.9.2022.
 
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezké léto.

 

 

W. A. Mozart - Don Giovanni

Knihovna a archiv Pražské konzervatoře je jedním z nejbohatších svého druhu ve střední Evropě. Její specialitou jsou materiály z 19. století, ale obsahuje i unikáty ze starších historických období. Činnost této specializované knihovny spočívá v získávání, zpracovávání a zpřístupňování hudebního materiálu uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické, v poskytování rešeršních služeb a v ochraně a zpracování hudebnin. Knihovna se zaměřuje na zpracování českých i cizojazyčných hudebnin a dalších dokumentů s postupným převodem na automatizované systémy za účelem jejich co nejširšího zpřístupnění odborné i laické veřejnosti.

Knihovna uchovává značné množství hudebního materiálu určeného jak studentům a pedagogům konzervatoře, tak nejširší hudební veřejnosti. Sbírky historických hudebnin slouží stále častěji ke studiu našim i zahraničním badatelům. Je možno si zapůjčit jak partitury a klavírní výtahy oper, tak noty a hudební školy pro jednotlivé nástroje, komorní hudbu a jiné. V knihovně se nachází též velký počet sborových a orchestrálních materiálů.

Ve fondech knihovny jsou též zastoupeny knihy s hudební tématikou. Jedná se o učebnice harmonie, kontrapunktu, knihy o nástrojích, publikace k dějinám hudby a hudební encyklopedie. Ve sbírkách nalezneme jak knihy vydané v novější době, tak i historické spisy z 19. století. Jsou kromě češtiny i v dalších světových jazycích.

B. SmetanaV knihovně a archivu se také nachází rozsáhlý soubor starých rukopisů, autografů a tisků nejrůznějších hudebních žánrů. Je v něm zastoupena symfonická, komorní, operní a církevní hudba včetně pedagogických spisů. Kromě skladatelů historických epoch jsou zde zastoupena i díla významných autorů 20. a 21. století. Ke sbírkám patří též rozsáhlý soubor zvukových nosičů, mezi kterými nalezneme gramofonové desky, kazety, CD, válečky do fonografu a svitky do pianoly. V archivu se také nachází vzácná sbírka korespondence převážně známých osobností (A. Dvořák, L. Janáček, J. Kubelík, z těch světových např. R. Wagner, F. Liszt, L. Spohr a další). Nedílnou součástí knihovny jsou také ikonografické materiály související s Pražskou konzervatoří, zejména fotografie, negativy a tabla, ale také sochy či obrazy větších rozměrů.
A. Dvořák

V současné době probíhá zpracování a převod sbírkových fondů knihovny pomocí programu Clavius. Dochází tak k postupnému převodu knihovního fondu na tento stupeň internetové katalogizace. Zájemci o tyto služby mohou část fondů knihovny vyhledávat na stránkách http://clavius.prgcons.cz.

​Knihovna Pražské konzervatoře také nabízí možnost prohlížení vzácných historických dokumentů formou on-line.V databázi Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com) lze kromě jiného studovat digitalizovanou podobu vzácných rukopisů opery W. A. Mozarta Don Giovanni (partitury a klavírního výtahu J. K. Kuchaře), které se nacházejí ve sbírkách této knihovny.
 
 
 
 

Kontakt
Knihovna Pražské konzervatoře
specializovaná knihovna
Valdštejnská 14/158 Praha 1 110 00
tel.: 257 535 432
Otevírací doba

Pravidelný provoz:

PO 9:00-12:00, 13:00-15:00
ÚT 9:00-12:00, 13:00-17:30
ST 9:00-12:00, 13:00-15:00
ČT 9:00-12:00, 13:00-15:00
PÁ zavřeno

 

Vstup badatelům je umožněn pouze po předchozím objednání.