Přípravný herecký kurz

Právě pro Vás připravujeme nabídku nových kurzů pro jaro 2022

Název kurzu: Přípravný herecký kurz 1

 

Kód kurzu: PHK

Datum podání přihlášek: do 5. září 2021, pouze elektronickou formou – viz odkaz níže

Začátek kurzu: sobota 11. září 2021

Konec kurzu: sobota 15. ledna 2022

Celkový počet hodin: 60 lekcí / á 45 min

Kapacita kurzu: max. 4 skupiny

Dny výuky: 11.9.21, 18.9.21, 2.10.21, 9.10.21, 16.10.21, 13.11. 21, 20.11.21, 27.11.21, 4.12.21, 11.12.21, 8.1.22, 15.1.22

Časový rozvrh: sobota (neděle) 9:00 – 14:00, 15:00 – 19:00 (pět vyučovacích hodin s přestávkou)

Místo konání: hlavní budova Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Cena vč. DPH: 7800,-Kč
Splatnost: do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (viz odkaz níže)
na účet: 2001630003/6000
(IBAN:CZ31 6000 0020 0163 0003)
Do zprávy pro příjemce napište: PHK – jméno uchazeče
Jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR

Doklad o zaplacení na vyžádání (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz)

Při stornování přihlášky (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz) do 1 měsíce před zahájením kurzů je účtován poplatek ve výši 50% kurzovného, do 14 dní 70% kurzovného, po tomto termínu se kurzovné nevrací


Komu je kurz určen: Přípravný herecký kurz je určen především uchazečům o studium na hudebně dramatickém oddělení, ale je otevřen i pro jiné zájemce, kteří si chtějí ověřit a rozšířit své schopnosti na poli dramatické výchovy

Dolní věková hranice účastníků: 13 let

Cíl kurzu: Účelem kurzu je získat ucelený obraz o hereckém povolání a rozšířit si své herecké schopnosti, naučit se dobře pečovat o svůj hlas a celkový zjev a být kvalitně připraven k talentovým zkouškám

Lektoři: Pedagogové Pražské konzervatoře

Obsah: Seznámení s hereckou profesí, výběr a konzultace vlastního repertoáru, přednes básní rozdílného charakteru, jevištní ztvárnění monologů z divadelních her nebo ze zdramatizované beletrie, dialog s partnerem, rytmická cvičení v pohybu, výrazové improvizace, pohybové etudy, základy pěvecké techniky, hygiena hlasu, relaxace

První vyučovací hodinu budou účastníci kurzu seznámeni se školním řádem, pravidly BOZ a učebním plánem kurzu.

Výukové materiály obdrží účastníci kurzu zdarma od lektora kurzu

Doporučené pomůcky: cvičební úbor a obuv, dívky pracovní sukni, psací potřeby, sešit nebo blok na poznámky, desky

 
Přihlášky uzavřeny