Přípravné herecké kurzy

Název kurzu: Přípravný herecký kurz PHK (podzimní)

 

Kód kurzu: PHK

Datum podání přihlášek: do 11. září 2023, pouze elektronickou formou – viz odkaz níže

Začátek kurzu: sobota 16. září 2023

Konec kurzu: sobota 13. ledna 2024

Celkový počet hodin: 60 lekcí / á 45 min

Kapacita kurzu: max. 4 skupiny

Časový rozvrh: skupina A: sobota 9:30–13:30 skupina B: sobota 14:00–18:00 (přesné časové rozložení bude určeno při zahájení kurzu, s ohledem na rozmístění účastníků do jednotlivých skupin)

Dny výuky PHK

skupina A

skupina B

so 16.9.20239:30-13:3014:00-18:00
so 23.9.20239:30-13:3014:00-18:00
so 7.10.20239:30-13:3014:00-18:00
so 14.10.20239:30-13:3014:00-18:00
so 21.10.20239:30-13:3014:00-18:00
so 11.11.20239:30-13:3014:00-18:00
so 25.11.20239:30-13:3014:00-18:00
so 2.12.20239:30-13:3014:00-18:00
so 9.12.20239:30-13:3014:00-18:00
so 16.12.20239:30-13:3014:00-18:00
so 6.1.20249:30-13:3014:00-18:00
so 13.1.20249:30-13:3014:00-18:00

 

Místo konání: hlavní budova Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Cena vč. DPH: 12 000,-Kč
Splatnost: do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (viz odkaz níže)
na účet: 2001630003/6000
(IBAN:CZ31 6000 0020 0163 0003)
Do zprávy pro příjemce napište: PHK – jméno uchazeče
Jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR

Doklad o zaplacení na vyžádání (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz)
Při stornování přihlášky (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz) do 1 měsíce před zahájením kurzů je účtován poplatek ve výši 50% kurzovného, do 14 dní 70% kurzovného, po tomto termínu se kurzovné nevrací

Komu je kurz určen: Přípravný herecký kurz je určen především uchazečům o studium na hudebně dramatickém oddělení, ale je otevřen i pro jiné zájemce, kteří si chtějí ověřit a rozšířit své schopnosti na poli dramatické výchovy.
 
Dolní věková hranice účastníků: 13 let
 
Cíl kurzu: Účelem kurzu je získat ucelený obraz o hereckém povolání a rozšířit si své herecké schopnosti, naučit se dobře pečovat o svůj hlas a celkový zjev a být kvalitně připraven k talentovým zkouškám
 
Lektoři: Pedagogové Pražské konzervatoře
 
Obsah: Seznámení s hereckou profesí, výběr a konzultace vlastního repertoáru, přednes básní rozdílného charakteru, jevištní ztvárnění monologů z divadelních her nebo ze zdramatizované beletrie, dialog s partnerem, rytmická cvičení v pohybu, výrazové improvizace, pohybové etudy, základy pěvecké techniky, hygiena hlasu, relaxace
 
První vyučovací hodinu budou účastníci kurzu seznámeni se školním řádem, pravidly BOZ a učebním plánem kurzu.
 
Výukové materiály obdrží účastníci kurzu zdarma od lektora kurzu
 
Doporučené pomůcky: cvičební úbor a obuv, dívky pracovní sukni, psací potřeby, sešit nebo blok na poznámky, desky