Přípravné herecké kurzy

Název kurzu: Přípravný herecký kurz JHK (jarní)

 

Kód kurzu: JHK

Datum podání přihlášek: do 20. března 2023, pouze elektronickou formou – viz odkaz níže

Začátek kurzu: sobota 25. března 2023

Konec kurzu: sobota 17. června 2023

Celkový počet hodin: 60 lekcí / á 45 min

Kapacita kurzu: max. 2 skupiny

Dny výuky: 25.3., 1.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6.

Časový rozvrh: sobota 10:00 – 14:00
Drobné úpravy termínů konání kurzů nebo částečné změny způsobu výuky na on-line např. v souvislosti s vládními opatřeními vyhrazeny!

POZOR! V SOBOTU 1. DUBNA
se koná kurz až od 10:30 (do 14:30!)

Z důvodu velké účasti na 1/2Maratonu, který se koná na Starém Městě, vás žádáme o včasný příchod, tzn. nejpozději do 10:30 (pozn. Škola je otevřena od 8:00 hodin).
V okolí bude přes 11 500 běžců, několik tisíc fanoušků a startovací pole i zázemí je přímo v blízkosti školy. Silnice v okolí školy budou pro vozidla zcela uzavřeny, tzn. autem se k budově nedostanete, pouze pěšky, viz dopravní opatření zde.
Změnu časové dispozice začátku kurzu jsme navrhli z důvodu jednoduššího vstupu do budovy. 1/2Maraton bude mít po startu, tudíž se vyhneme velkému shromáždění účastníků.
V případě nutnosti se u organizátorů 1/2Maratonu prokážete kartičkou účastníka hereckého kurzu. Kartička platí i pro jeden doprovod.

 
Podrobný rozvrh výuky bude dostupný pro účastníky v aplikaci EDOOKIT, PŘÍSTUP ZDE:

Místo konání: hlavní budova Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Cena vč. DPH: 12 000,-Kč
Splatnost: do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (viz odkaz níže)
na účet: 2001630003/6000
(IBAN:CZ31 6000 0020 0163 0003)
Do zprávy pro příjemce napište: JHK – jméno uchazeče
Jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR

Doklad o zaplacení na vyžádání (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz)

Při stornování přihlášky (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz) do 1 měsíce před zahájením kurzů je účtován poplatek ve výši 50% kurzovného, do 14 dní 70% kurzovného, po tomto termínu se kurzovné nevrací

Komu je kurz určen: Přípravný herecký kurz je určen především uchazečům o studium na hudebně dramatickém oddělení, ale je otevřen i pro jiné zájemce, kteří si chtějí ověřit a rozšířit své schopnosti na poli dramatické výchovy.

Navazující kurzy: V prvním pololetí školního roku 2022/2023 bude probíhat navazující kurz pro absolventy JHK – jarního přípravného hereckého kurzu. Připravujeme ve stejném termínu ovšem také další kurz pro začátečníky.

Dolní věková hranice účastníků: 13 let

Cíl kurzu: Účelem kurzu je získat ucelený obraz o hereckém povolání a rozšířit si své herecké schopnosti, naučit se dobře pečovat o svůj hlas a celkový zjev a být kvalitně připraven k talentovým zkouškám

Lektoři: Pedagogové Pražské konzervatoře

Obsah: Seznámení s hereckou profesí, výběr a konzultace vlastního repertoáru, přednes básní rozdílného charakteru, jevištní ztvárnění monologů z divadelních her nebo ze zdramatizované beletrie, dialog s partnerem, rytmická cvičení v pohybu, výrazové improvizace, pohybové etudy, základy pěvecké techniky, hygiena hlasu, relaxace

První vyučovací hodinu budou účastníci kurzu seznámeni se školním řádem, pravidly BOZ a učebním plánem kurzu.

Výukové materiály obdrží účastníci kurzu zdarma od lektora kurzu

Doporučené pomůcky: cvičební úbor a obuv, dívky pracovní sukni, psací potřeby, sešit nebo blok na poznámky, desky

PŘIHLÁŠKY JIŽ UZAVŘENY!