Přípravné herecké kurzy

Název kurzu: Přípravný herecký kurz – PHK

 

Kód kurzu: PHK

Datum podání přihlášek: do 9. září 2024, pouze elektronickou formou – viz odkaz níže
Přihlášky budou spuštěny 25.6.2024
 

Začátek kurzu: sobota 14. září 2024

Konec kurzu: sobota (neděle) 18.(19.) ledna 2025

Celkový počet hodin: 60 lekcí / á 45 min

Kapacita kurzu: max. 4 skupiny po 15 účastnících

Časový rozvrh: skupina A 9:30–13:30 nebo skupina B 14:00-18:30 sobota (případně neděle)

 

Termíny lekcí i celkové časové rozvržení kurzů se může změnit – dle možností přihlášených uchazečů a zejména s ohledem na očekávanou změnu termínu přijímacího řízení na konzervatoř – místo poloviny ledna na březen 2025!
Děkujeme za pochopení.

 

Místo konání: hlavní budova Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Cena vč. DPH: 12 900,-Kč
Splatnost: do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (viz odkaz níže)
na účet: 2001630003/6000
(IBAN:CZ31 6000 0000 0020 0163 0003)
Do zprávy pro příjemce napište: PHK – jméno uchazeče
Jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR

Doklad o zaplacení na vyžádání (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz)
Při stornování přihlášky (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz) do 1 měsíce před zahájením kurzů je účtován poplatek ve výši 50% kurzovného, do 14 dní 70% kurzovného, po tomto termínu se kurzovné nevrací

Komu je kurz určen: Přípravný herecký kurz je určen především uchazečům o studium na hudebně dramatickém oddělení, ale je otevřen i pro jiné zájemce, kteří si chtějí ověřit a rozšířit své schopnosti na poli dramatické výchovy.
 
Dolní věková hranice účastníků: 13 let
 
Cíl kurzu: Účelem kurzu je získat ucelený obraz o hereckém povolání a rozšířit si své herecké schopnosti, naučit se dobře pečovat o svůj hlas a celkový zjev a být kvalitně připraven k talentovým zkouškám
 
Lektoři: Štěpánka Drozdová, Kateřina Hrušková, Aneta Pavlová, Arman Kupelyan, Aneta Pavlová
 

Obsah: Seznámení s hereckou profesí, výběr a konzultace vlastního repertoáru, přednes básní rozdílného charakteru, jevištní ztvárnění monologů z divadelních her nebo ze zdramatizované beletrie, dialog s partnerem, rytmická cvičení v pohybu, výrazové improvizace, pohybové etudy, základy pěvecké techniky, hygiena hlasu, relaxace

První vyučovací hodinu budou účastníci kurzu seznámeni se školním řádem, pravidly BOZ a učebním plánem kurzu.

Výukové materiály obdrží účastníci kurzu zdarma od lektora kurzu

Doporučené pomůcky: cvičební úbor a obuv, dívky pracovní sukni, psací potřeby, sešit nebo blok na poznámky, desky