ZÁKLADNÍ INFORMACE
informace

PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ

Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001
zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38
zapsaná v RARIS IČO: 70837911
IZO: 000638242
telefon: 222 327 206, 222 321 833
fax: 222 326 406
e-mail: conserv@prgcons.cz

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Pražská konzervatoř poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání v hudebním, pěveckém a hudebně-dramatickém oboru.
Studium je zakončeno absolutoriem. Může být ukončeno také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku.
Kromě odborných praktických a teoretických předmětů se ve škole vyučují i předměty všeobecně vzdělávací, se specifickým zaměřením k budoucí profesi studenta.
Na škole vyučuje řada předních českých instrumentalistů, herců a zpěváků, řada z nich působí také jako vysokoškolští pedagogové.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V rámci přijímacích zkoušek se zjišťuje talent ke zvolenému oboru a dosud získané nástrojové (pěvecké, apod.) dovednosti uchazeče. Přihlíží se rovněž k prospěchu na škole odkud uchazeč přichází.
Uzávěrka podání přihlášek ke studiu: 30. listopadu daného školního roku. Přijímací a talentové zkoušky probíhají ve druhé polovině ledna.
Více informací o přijímacím řízení

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) jmenován: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KE STAŽENÍ