HOSTINA V DOBĚ MORU

Evergreen
 
HOSTINA V DOBĚ MORU
autorské představení
 
premiéra 5. 6. 2015
 

Hodokvas v době moru je jednou z tzv. malých tragédií A. S. Puškina. Napsal ji v Boldinu na podzim roku 1830 a je volným překladem dramatické básně Johna Wilsona Morové město (1816). Jeho scénu tvoří pustá ulice ve městě, v němž zuří mor. Na této ulici stojí dlouhý stůl, u něhož truchlí i pije uzavřená společnost mladých lidí. Nikdo jiný tu není, jen občas tudy musejí nechat projet na hřbitov vůz plný mrtvol. Stísněnost situace vede až ke zpupnému zpěvu na oslavu moru. Přichází starý kněz s výčitkami a mladíkovi, který oslavuje mor, připomene jeho milou, která je už mrtvá. Kněz odchází, hodokvas pokračuje, ale mladík zůstává zasažen a mlčí. Tato Puškinova dramatická báseň stála na počátku inspirace autorské inscenace 5. ročníku Hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Nikoli svými postavami nebo vnějškově danou dramatickou situací, ale svým tématem. Cestou k jejímu uskutečnění bylo nejprve pojmenovat, co je morem dneška, vytvořit dramatické postavy a najít adekvátně současnou situaci a místo děje. Postavy i příběh jsou dílem posluchačů. Hledali v sobě strachy, z nichž pak pramení neschopnost komunikace, nedůvěra ke svému okolí, neschopnost vyjít z bludného kruhu vlastních lží. Režisérka Monika Pulišová začala svou práci hereckým tréninkem podle metody Michaila Čechova, pomáhala pojmenovat témata, situace, stavět příběh. Příběh o vážných věcech i s humorem a nadějí.

 
Hrají:
Nikola Ďuricová
Veronika Malá
Františka Brzobohatá / Patricie Soukupová
Angelika Sbouli
Karel Jirák
Miroslav Sabadin

Režie: Monika Pulišová
Výprava: Daša Krištofovičová
Pohybová spolupráce: Libuše Králová
Aranžmá písní: Aleš Háva
Pedagogická spolupráce: Kateřina Iváková, Vanda Švarcová, František Laurin a Ondřej Šrámek