POLITIKÁRIUM

POLITIKÁRIUM
Karel Čapek / Milena Steinmasslová
 
„Karel Čapek / Milena Steinmasslová: Politikárium
aneb Kdyby se u nás aspoň tolik nelhalo

Nutnost přemýšlet, klást si otázky, nekriticky nepřejímat postoje. Myšlenky Karla Čapka, bytostného demokrata, hlubokého myslitele, a především slušného člověka, nás i dnes dokáží inspirovat svou naléhavostí a pravdivostí.
Text, který pro Divadlo Na Rejdišti sestavila herečka a scenáristka Milena Steinmasslová z Čapkových fejetonů, se zabývá koncepty jako jsou demokratická společnost, občanská zodpovědnost nebo česká nátura. Ze spolupráce režisérky Kateřiny Ivákové se studenty herectví se z odkazu slavného spisovatele a dramatika zrodila nepolitická hra o politice a možnostech občana ji ovlivnit. “