ISIC

PRŮKAZ ISIC/ITIC
vyplnit žádost o vystavení průkazu

1x průkazová fotografie (nesmí být černobílá)
cena průkazu 290 Kč v hotovosti
platnost průkazu je vždy od začátku září do konce prosince následujícího roku
vystavení průkazu trvá cca 3 týdny

REVALIDAČNÍ ZNÁMKY ISIC/ITIC
cena prodloužení 180 Kč v hotovosti
průkaz ISIC
prodloužení průkazu platí od prosince do prosince
revalidační známka se vydává na počkání na studijním oddělení