ISIC

PRŮKAZ ISIC/ITIC
 
vyplnit
 
1x průkazová fotografie
Náležitosti fotografie:
Velikost: Minimálně 300px na šířku, doporučená celková velikost minimálně 20 Kb.
Rozvrh: Barevná pasová fotografie, na snímku rozeznatelný nezakrytý obličej, za ním neutrální pozadí. Obličej musí být kompletní včetně vrchní části hlavy, neakceptují se v poslední době módní fotografie, na kterých chybí čelo a horní část hlavy.
Kvalita: Dostatečná kvalita, bez kostiček, nerozmazaný, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách.
Zdroj: Nelze užít fotografie z jiných průkazů. Bývají na nich vodotisky, bezpečnostní vzory a kvalita skenu je všeobecně špatná.
Aktuálnost: Fotografie musí odrážet aktuální podobu držitele karty. Oktaván tedy nemůže využít snímek z nástupu do první třídy, stejně tak učitel nemůže využít svůj černobílý portrét z roku 1948.
 
cena průkazu 350 Kč v hotovosti
platnost průkazu je vždy od začátku září do konce prosince následujícího roku
vystavení průkazu trvá cca 3 týdny
 
REVALIDAČNÍ ZNÁMKY ISIC/ITIC
cena prodloužení 250 Kč v hotovosti
průkaz ISIC
prodloužení průkazu platí od prosince do prosince
revalidační známka se vydává na počkání na studijním oddělení
 

aktualizováno k 1.3.2023