Konkurz o absolutorium s orchestrem - 2021

VÝSLEDKY KONKURZU A DRAMATURGIE KONCERTŮ:

Absolventský koncert s orchestrem FHK a KSO
Klánský Adam
Barillová Gabriela
Andělová Štěpánka
Beták Alexandr
Slavíková Jana
Minářová Eliška
Malát David
Smyček Filip
Absolventský koncert KOPK
Závodský Adam
Koncert pro JZHČ se SOPK
Knoulichová Anna

PLÁN KONCERTŮ:

úterý 7. 6. sál PK s FHK
Minářová – zpěv
Andělová – hoboj
***
Beták – fagot
Barillová – housle

čtvrtek 23. 6. sál PK s KSO
Malát – zpěv
Slavíková – hoboj
***
Smyček – klarinet
Klánský – violoncello

pondělí 23. 5. České muzeum hudby – KOPK
úterý 24. 5. sál PK – KOPK
Závodský – skladba

čtvrtek 7. 4. sál PK se SOPK – pro Jednotu pro zvelebení hudby v Čechách
Knoulichová – klavír

POŘADÍ UCHAZEČŮ:

Poř.č. Hlavní
obor
Příjmení Jméno Třída Autor Název skladby Části Durata Pedagog
1 violoncello Klánský Adam 6.A Dmitrij Šostakovič Koncert pro violoncello a orchestr č.1 Es dur op.107 1.Allegretto
2.Moderato
3.Cadenza
4.Allegro con moto
30´ Petr Nouzovský
2 housle Barillová Gabriela 6.A Maurice Ravel Tzigane 10´ Dana Vlachová
3 hoboj Andělová Štěpánka 6.B Bohuslav Martinů Koncert pro hoboj a malý orchestr, H353 Moderato
Poco andante
Poco allegro
17´ Vladislav Borovka,
Pavel Tylšar
4 fagot Beták Alexandr 6.B Johann Nepomuk Hummel Grand Concerto in F Allegro moderato
Andantino e cantabile
Rondo
22´ Tomáš Františ
5 hoboj Slavíková Jana 6.B Richard Strauss Koncert pro hoboj D dur 1.Allegro moderato
2.Andante
3.Finale-Vivace,Allegro
20´ Pavel Tylšar,
Vladislav Borovka
6 klasický zpěv Minářová Eliška 6.D Wolfgang Amadeus Mozart
Vincenzo Bellini
Camille Saint-Saëns
Únos ze serailu
Puritáni
Martern aller Arten
Qui la voce … Vien diletto
Le Rossignol e la Rose
4´36´´
5´20´´
3´10´´
Ludmila
Nováková-Vernerová
7 klasický
zpěv
Malát David 6.D Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Vilém Blodek
Magnificat
Kouzelná flétna
V studni
Quia fecit mihi magna
In diesen heil´gen Hallen
Aj, to bude švanda
2´00´´
4´15´´
2´43´´
Jiří Kubík
8 klarinet Smyček Filip 6.B Darius Milhaud Scaramouche 1.Vif
2.Modéré
3.Brazileira
11´ Ludmila Peterková
9 klavír Knoulichová Anna 6.C Ludwig van Beethoven Klavírní koncert č.3 c moll op.37 1.Allegro con brio
2.Largo
3.Rondo
35´ Eva Boguniová
Martin Kasík
10 housle Ševčíková Adéla 6.A Sergej Prokofjev Houslový koncert č.1 D dur op.19 1.Andantino
2.Scherzo
3.Moderato
23´ Pavel Kudelásek
11 kontrabas Amcha Jakub 6.A Giovanni Bottesini Koncert pro kontrabas č.2 h moll 1.Allegro moderato
2.Andante
3.Allegro
15´ Jiří Valenta
12 housle Kostková Michaela 6.A Zdeněk Fibich Koncertní polonéza Radim Kresta
13 flétna
hoboj
lesní roh
fagot
Tomášek
Andělová
Řehořovský
Beták
Karol
Štěpánka
Viktor
Alexandr
6.B Wolfgang Amadeus Mozart Koncertantní symfonie Es dur KV 297b 1.Allegro
2.Adagio
3.Andantino
30´ Petr Hernych
14 cembalo Bernovský Ondřej 6.C Bohuslav Martinů Concert pour le clavecin 1.Poco allegro
2.Adagio
3.Allegretto
15´ Edita Keglerová
15 tuba Steklý Václav 6.B Ralph Vaughan Williams Koncert pro tubu 1.Allegro moderato
2.Romanza-Andante sostenuto
3.Finale-Allegro
13´ Karel Malimánek

Skladba Adama Závodského zde