Kurz základů dirigování

Název kurzu: KURZ ZÁKLADŮ DIRIGOVÁNÍ – 2

Kód kurzu: KZD-2

Datum podání přihlášek: do 13. května 2024, pouze elektronickou formou – viz odkaz níže
Začátek kurzu: sobota 18. května 2024
Konec kurzu: sobota 15. června 2024
Počet hodin: 16 lekcí á 45 min

Časový rozvrh:

sobota 9:30–13:00 (čtyři vyučovací hodiny s přestávkou)

Dny výuky

KZD-2 2024

so 18.5.20249:30-13:00
so 25.5.20249:30-13:00
so 8.6.20249:30-13:00
so 15.6.20249:30-13:00

Místo konání: Hlavní budova Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Cena vč. DPH: 4500,-Kč

Splatnost: do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (viz odkaz níže)
na účet: 2001630003/6000
(IBAN:CZ31 6000 0020 0163 0003)
Do zprávy pro příjemce napište: KZD2 – jméno uchazeče
Jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR

Doklad o zaplacení na vyžádání (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz)

Při stornování přihlášky (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz) do 1 měsíce před zahájením kurzů je účtován poplatek ve výši 50% kurzovného, do 14 dní 70% kurzovného, po tomto termínu se kurzovné nevrací

 

Komu je kurz určen: Kurz je určen především pro zájemce, kteří vedou početnější hudební ansámbly např. v ZUŠ, kulturních domech či jiných hudebně-vzdělávacích institucích (tělesa vokální,instrumentální,vokálně -instrumentální). Jsou otevřeny i pro jiné zájemce, kteří se chtějí seznámit s technikou základů dirigování. Mohou sloužit též jako přípravné kurzy k talentovým zkouškám na obor dirigování na PK.
 
Cíl kurzu: Kurzy slouží k osvojení a zdokonalení dirigentské techniky a orientace v partiturách, k rozšíření poznatků a dovednosti, které jsou důležité pro vedení hudebních těles.
 
Lektoři: Miriam Němcová a další pedagogové Pražské konzervatoře
 
Obsah: Seznámení se se základy taktovací techniky – přehled všech základních schémat, rytmické přechody, dynamika, zrychlování, zpomalování, legato, staccato, akcenty, nástupy na jednotlivých dobách, závěry, koruny, funkce každé ruky – to vše procvičení v praxi. Popis rozdílu dirigování u sboru a u orchestru, způsobu práce s těmito tělesy, vysvětlení principu a funkce dělených zkoušek, plánování zkoušek a jejich časový rozvrh, orientace v partituře, dramaturgie atd. Vysvětlení a popis práce s vokálním tělesem (dětský sbor, dívčí, mládežnický, smíšený),vokální hygiena, rozezpívání, přehled rozsahů, výběr repertoáru, práce s textem. Jak sestavit vlastní hudební těleso (smyčcové, dechové, smíšené) a práce s ním, zvuková vyrovnanost, výběr repertoáru.
 
První vyučovací hodinu budou účastníci kurzu seznámeni se školním řádem, pravidly BOZ a učebním plánem kurzu.
 
Výukové materiály obdrží účastníci kurzu zdarma od lektora kurzu nebo budou zaslány e-mailem
 
Doporučené pomůcky: Psací potřeby, blok na poznámky, notový sešit