Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturity ve školním roce 2023/2024
Povinné zkoušky:
Obor vzdělání 82-45-M/01 Zpěv:
1. Výkon z hlavního oboru uměleckého vzdělávání – forma: praktická zkouška
2. Zkouška na téma teorie oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
3. Zkouška na téma dějiny oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4. Zkouška z českého jazyka a literatury – forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební
maturitní komisí
5. Zkouška z cizího jazyka – forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní
komisí
Obor vzdělání 82-44-M/01 Hudba:
1. Výkon z hlavního oboru uměleckého vzdělávání – forma: praktická zkouška
2. Zkouška na téma teorie oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
3. Zkouška na téma dějiny oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4. Zkouška z českého jazyka a literatury – forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební
maturitní komisí
5. Zkouška z cizího jazyka – forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní
komisí
Obor vzdělání 82-47-M/01 Hudebně dramatické umění:
1. Výkon z hlavního oboru uměleckého vzdělávání – forma: praktická zkouška
2. Zkouška na téma teorie a rozbor dramatu – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní
komisí
3. Zkouška na téma dějiny oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4. Zkouška z českého jazyka a literatury – forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební
maturitní komisí
5. Zkouška z cizího jazyka – forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní
komisí
Nepovinné zkoušky:
Obor vzdělání 82-45-M/01 Zpěv:
Zkouška z předmětu klavírní praktikum (název zkoušky: hra na klavír) – forma: praktická
zkouška
Zkouška z italského jazyka – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Zkouška z anglického jazyka – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Zkouška z německého jazyka – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Obor vzdělání 82-44-M/01 Hudba:
Zkouška z předmětu klavírní praktikum (název zkoušky: hra na klavír) – forma: praktická
zkouška
Zkouška z italského jazyka – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Zkouška z anglického jazyka – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Zkouška z německého jazyka – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Obor vzdělání 82-47-M/001 Hudebně dramatické umění:
Zkouška z pohybu – forma: praktická zkouška
Zkouška ze zpěvu – forma: praktická zkouška
Zkouška z anglického jazyka – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Zkouška z anglického jazyka – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Termíny zkoušek – viz harmonogram školního roku.

V Praze dne 1.9.2023
MgA. Petr Čech, Art.D.
ředitel konzervatoře