Obor hudba - kritéria

Jednotná kritéria hodnocení talentových zkoušek pro obor
82-44-M/01, 82-44-P/01 HUDBA

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška má část speciální a část všeobecnou. Předmětem hodnocení speciální části talentové zkoušky jsou požadavky uvedené výše v kapitole „ Požadavky k talentovým zkouškám-speciální část“, předmětem hodnocení všeobecné části je
celková hudební gramotnost a muzikálnost.
– Ve speciální části lze získat maximálně 25 bodů.
– Ve všeobecné části lze získat maximálně 25 bodů.
Maximálně je tedy možno získat 50 bodů.

  • Minimum pro přijetí je 18 bodů ve speciální části a 12 bodů ve všeobecné části.
  • Podmínky přijímacího řízení splní pouze uchazeč, který získal v obou částech alespoň minimální počet bodů.
  • Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání – uchazeč je povinen předložit lékařské potvrzení jako součást přihlášky.
  •  
    Aktualizováno 8. 10. 2020
    MgA. Petr Čech, Art.D.