Obor hudba - kritéria

Jednotná kritéria talentových zkoušek pro obor

82-44-M/01, 82-44-P/01

HUDBA

 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.

Talentová zkouška má část speciální a část všeobecnou. Předmětem hodnocení speciální části talentové zkoušky jsou požadavky uvedené výše v kapitole „Požadavky k talentovým zkouškám-speciální část“, předmětem hodnocení všeobecné části je celková hudební gramotnost a muzikálnost.

 

Ve speciální části lze získat maximálně 25 bodů.

Ve všeobecné části lze získat maximálně 24 bodů.

Minimum pro přijetí je 18 bodů ve speciální části a úspěšné vykonání všeobecné části (minimálně 12 bodů).

 

Body ze speciální a všeobecné části se nesčítají.

 

Podmínky přijímacího řízení splní pouze uchazeč, který získal v obou částech alespoň minimální počet bodů.

 

Uchazeč dále získá 1 bod za poslední vysvědčení ze základní školy, pokud uchazeč prospěl s vyznamenáním.

 

Konečné pořadí určuje bodové hodnocení speciální části (hlavní obor) s připočtením bodu za vysvědčení.

 

Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání hudba uchazeč je povinen předložit lékařské potvrzení jako součást přihlášky.

 

 

Aktualizováno 22. 10. 2021

MgA. Petr Čech, Art.D.