Obor hudba - kritéria

Jednotná kritéria talentových zkoušek pro obor

82-44-M/01, 82-44-P/01

HUDBA

 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.

Talentová zkouška má část speciální a část všeobecnou. Předmětem hodnocení speciální části talentové zkoušky jsou požadavky uvedené výše v kapitole „Požadavky k talentovým zkouškám-speciální část“, předmětem hodnocení všeobecné části je celková hudební gramotnost a muzikálnost.

 

Ve speciální části lze získat maximálně 25 bodů.

Ve všeobecné části lze získat maximálně 24 bodů.

Minimum pro přijetí je 18 bodů ve speciální části a úspěšné vykonání všeobecné části (minimálně 12 bodů).

 

Body ze speciální a všeobecné části se nesčítají.

 

Podmínky přijímacího řízení splní pouze uchazeč, který získal v obou částech alespoň minimální počet bodů.

 

Uchazeč dále získá 1 bod za poslední vysvědčení ze základní školy, pokud uchazeč prospěl s vyznamenáním.

 

Konečné pořadí určuje bodové hodnocení speciální části (hlavní obor) s připočtením bodu za vysvědčení.

 

Lékařské potvrzení není vyžadováno.

 

 

Aktualizováno 18.10.2023

MgA. Petr Čech, Art.D.