Karel František Pitsch

Pitsch

 
Varhaník, pedagog a skladatel Karel František Pitsch, německy Carl Franz Pitsch, se narodil 6. února 1786 v Bartošovicích v Orlických horách. Byl vychován německy. Základy hry na klavír a varhany získal u svého otce, dále se zdokonalil u Konstantina Bacha ve slezském Reichenbachu( nyní polský Dzierzoniów). Studoval na gymnáziu v Jičíně a Jindřichově Hradci a filosofii na univerzitě v Praze. Po studiích působil jako vychovatel v měšťanské rodině v Táboře a v létech 1815-25 jako učitel hudby v rodině rytíře Michaela von Mannera v Bohdalicích na Moravě. Odtud často zajížděl do Vídně, doplňoval si vzdělání a získával další kontakty. Následně se usadil v Praze a od roku 1832 se stal varhaníkem u sv. Mikuláše na Malé Straně, kde působil až do smrti. Pedagogicky začal působit na Pražské varhanické škole v roce 1839 a stal se ředitelem o tři roky později. Byl ctitelem a obdivovatelem Johanna Sebastiana Bacha. Proto podnítil na škole postavení nových varhan s plným chromatickým rozsahem pedálu na rozdíl od dosud stavěné „krátké“ oktávy, která neumožňovala interpretaci Bachových skladeb. Pitsch v |Praze rozšiřoval své mezinárodní kontakty, získané ve Vídni. Stal se členem holandské společnosti „Maatschapij tot Bevordering der Toonkunst“ a čestným členem salcburského Mozartea. Byl v korespondenčním styku s Mendelssohnem, po jehož smrti napsal své stěžejní varhanní dílo Fantasii a fugu d moll (Den Manen Dr.Felix Mendelssohn-Barholdy gewidmet – věnováno duši zemřelého Dr.Felixe Mendelssohna-Bartholdyho).
Pitsch jako první se snažil rozšířit studovaný repertoár na varhanické škole o díla starých českých mistrů Černohorského, Segera, Zacha, Brixiho nebo Kopřivy. V létech 1832-34 vydal tiskem 3 díly „Museum für Orgelspieler“. I když se později ukázalo, že ne všechny skladby byly správně přiřazeny svým autorům, jde o důležitý podnět k poznání české varhanní literatury baroka a klasicismu.
Jako pedagog vychoval řadu žáků – mezi nimi Josefa Leopolda Zvonaře, Josefa Förstera, Eduarda Nápravníka a za jeho doby působení začal studovat varhanickou školu Antonín Dvořák.
Působil jako ředitel do poslední chvíle. Zemřel 12. června 1858 a je pochován na Olšanských hřbitovech.

Jan Hora

 

Varhanní oddělení Pražské konzervatoře se zúčastnilo 1. prosince 2022 pietního setkání u znovuobjeveného hrobu K. F. Pitsche, díky iniciativě prof. Jana Hory: