Přípravný kurz hudební teorie

PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE k talentovým zkouškám 2022

 

Název kurzu: PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE 1

 
Kód kurzu: PKHT 1
Datum podání přihlášek: do 5. září 2021, pouze elektronickou formou – viz odkaz níže
Začátek kurzu: pátek 10. září 2021
Konec kurzu: pátek 14. ledna 2022
Počet hodin: 30 lekcí á 45 min

Dny výuky: 10.9.2021, 17.9.2021, 1.10.2021, 8.10.2021, 15.10.2021, 22.10.2021, 5.11.2021, 12.11.2021,19.11.2021, 26.11.2021, 3.12.2021, 10.12.2021, 17.12.2021, 7.1.2022, 14.1.2022

Časový rozvrh: 14:25 – 16:05, druhá skupina 16:15 – 17:55 (dvě vyučovací hodiny)
Místo konání: Hlavní budova Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Cena vč. DPH: 6000,-Kč
Splatnost: do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (viz odkaz níže)
na účet: 2001630003/6000
(IBAN:CZ31 6000 0020 0163 0003)
Do zprávy pro příjemce napište: PKHT – jméno uchazeče
Jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR

Doklad o zaplacení na vyžádání (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz)

Při stornování přihlášky (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz) do 1 měsíce před zahájením kurzů je účtován poplatek ve výši 50% kurzovného, do 14 dní 70% kurzovného, po tomto termínu se kurzovné nevrací 
Komu je kurz určen: Přípravný kurz hudební teorie je především určen uchazečům o studiu na konzervatoři, ale i jiným zájemcům, kteří si chtějí ověřit, rozšířit a doplnit své znalosti hudební teorie.
Cíl kurzu: Kurz je zaměřen především na přípravu k talentové zkoušce z hudební teorie. Zájemci zde budou seznámeni s požadovaným rozsahem látky z hudební teorie, kterou je nutné ovládat u přijímacích zkoušek. Kurz také zahrnuje písemné testy.
Lektoři: Pedagogové Pražské konzervatoře
Obsah: Všeobecná hudební nauka, smysl pro rytmus, hudební sluch a představivost, hudební paměť
První vyučovací hodinu budou účastníci kurzu seznámeni se školním řádem, pravidly BOZ a učebním plánem kurzu.
Výukové materiály: V. Grigová, Základní hudební znalosti, L. Zenkl, ABC hudební nauky
Doporučené pomůcky: Sešit linkovaný, notový sešit, pero, obyčejné tužky, guma
   
 
Přihlášky uzavřeny

 

 

Název kurzu: PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE 2

 
kód kurzu: PKHT 2
Uzávěrka podání přihlášek: Do 7. listopadu 2020, pouze elektronickou formou – viz odkaz níže
Začátek kurzu: Pátek 12. listopadu 2021
Konec kurzu: Pátek 14. ledna 2022
Počet hodin: 16 lekcí á 45 min

Dny výuky: 12.11.2021,19.11.2021, 26.11.2021, 3.12.2021, 10.12.2021, 17.12.2021, 7.1.2022, 14.1.2022

Časový rozvrh: 16:15 – 17:55 (dvě vyučovací hodiny s přestávkou)
Místo konání: Hlavní budova Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Cena vč. DPH: 3200,-Kč
Splatnost: do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (viz odkaz níže)
na účet: 2001630003/6000
(IBAN:CZ31 6000 0020 0163 0003)
Do zprávy pro příjemce napište: PKHT – jméno uchazeče
Jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR

Doklad o zaplacení na vyžádání (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz)

Při stornování přihlášky (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz) do 1 měsíce před zahájením kurzů je účtován poplatek ve výši 50% kurzovného, do 14 dní 70% kurzovného, po tomto termínu se kurzovné nevrací 
Komu je kurz určen: Přípravný kurz hudební teorie je především určen uchazečům o studiu na konzervatoři, ale i jiným zájemcům, kteří si chtějí ověřit, rozšířit a doplnit své znalosti hudební teorie.
Cíl kurzu: Kurz je zaměřen především na přípravu k talentové zkoušce z hudební teorie. Zájemci zde budou seznámeni s požadovaným rozsahem látky z hudební teorie, kterou je nutné ovládat u přijímacích zkoušek. Kurz také zahrnuje písemné testy.
Lektoři: Pedagogové Pražské konzervatoře
Obsah: Všeobecná hudební nauka, smysl pro rytmus, hudební sluch a představivost, hudební paměť
První vyučovací hodinu budou účastníci kurzu seznámeni se školním řádem, pravidly BOZ a učebním plánem kurzu.
Výukové materiály: V. Grigová, Základní hudební znalosti, L. Zenkl, ABC hudební nauky
Doporučené pomůcky: Sešit linkovaný, notový sešit, pero, obyčejné tužky, guma

 
KAPACITA KURZŮ NAPLNĚNA! PŘIHLÁŠKU JE MOŽNO JEŠTĚ PODAT, POKUD SE NĚJAKÉ MÍSTO UVOLNÍ, BUDOU UCHAZEČI INFORMOVÁNI.

 
Přihlašovací formulář