Přípravný kurz hudební teorie

PŘÍPRAVNÉ KURZY HUDEBNÍ TEORIE k talentovým zkouškám 2025

 

Název kurzu: PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE 1

 

Kód kurzu: PKHT 1
Datum podání přihlášek: do 9. září 2024, pouze elektronickou formou – viz odkaz níže, spuštěny od 25.6.2024
Začátek kurzu: pátek 13. září 2024
Konec kurzu: pátek 11. ledna 2025

Počet vyučovacích hodin: 30 lekcí á 45 min

Časový rozvrh: 14:25 – 16:05, druhá skupina 16:15 – 17:55 (dvě vyučovací hodiny) – detailní určení může být pozměněno s ohledem na naplněnost kurzu!
Místo konání: Hlavní budova Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1,
 

Termíny lekcí i celkové časové rozvržení kurzů se může změnit – dle možností přihlášených uchazečů a zejména s ohledem na očekávanou změnu termínu přijímacího řízení na konzervatoř – místo poloviny ledna na březen 2025!
Děkujeme za pochopení.

Cena vč. DPH: 7800,-Kč
Splatnost: do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (viz odkaz níže)
na účet: 2001630003/6000
(IBAN:CZ31 6000 0000 0020 0163 0003)
Do zprávy pro příjemce napište: PKHT1 – jméno uchazeče
Jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR

Doklad o zaplacení na vyžádání (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz)
Při stornování přihlášky (e-mail: emilie.kratochvilova@prgcons.cz) do 1 měsíce před zahájením kurzů je účtován poplatek ve výši 50% kurzovného, do 14 dní 70% kurzovného, po tomto termínu se kurzovné nevrací

Přípravný kurz hudební teorie je především určen uchazečům o studiu na konzervatoři, ale i jiným zájemcům, kteří si chtějí ověřit, rozšířit a doplnit své znalosti hudební teorie.
Cíl kurzu: Kurz je zaměřen především na přípravu k talentové zkoušce z hudební teorie. Zájemci zde budou seznámeni s požadovaným rozsahem látky z hudební teorie, kterou je nutné ovládat u přijímacích zkoušek. Kurz také zahrnuje písemné testy.
Lektoři: Pedagogové Pražské konzervatoře
Obsah: Všeobecná hudební nauka, smysl pro rytmus, hudební sluch a představivost, hudební paměť
První vyučovací hodinu budou účastníci kurzu seznámeni se školním řádem, pravidly BOZ a učebním plánem kurzu.
Výukové materiály: V. Grigová, Základní hudební znalosti, L. Zenkl, ABC hudební nauky

Název kurzu: PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ TEORIE 2

kód kurzu: PKHT 2
 
připravuje se