Speciální část talentové zkoušky - akordeon

  • Stupnice dur i moll v artikulaci legato, tenuto a staccato (v rovném pohybu a protipohybu) přes dvě oktávy, akordy ve tříhlase rozloženě i harmonicky, měchová technika bellows shake.
  • Dvě etudy technické obtížnosti – na úrovni C. Czerny op. 849 nebo 299, případně originální etudy (P. Deiro, I. Havlíček, J. Meisl, S. Scappini ad.), jedna z etud může být i technicky orientovaná přednesová skladba.
  • Jedna skladba z období barokní polyfonie.
  • Nejméně dvě přednesové skladby různých stylových období (alespoň jedna musí být původní kompozice pro akordeon).
  • Hra zpaměti podmínkou.
  • Ověření dispozic pro hru z listu (případně improvizace) je součástí talentové zkoušky.