PTZ basová kytara

Rytmické cítění a sluchové předpoklady,schopnost číst notový zápis v basovém klíči!
Správné postavení pravé a levé ruky, zvládnutí hry v I.,II. a III.poloze – polohový systém podle školy : “Basová kytara I “ – autoři: Vladimíra Hora,Thomas Buhé,Dieter Koping,Wieland Ziegenrücker!
Jedna stupnice Dur a jedna stupnice moll v rozsahu dvou oktáv v jednotném tempu + rozložený akord v jednotném tempu!
3 etudy z výše uvedeného I.dílu školy (případně z II.dílu školy)!
Přednesová skladba (libovolná skladba,kde basová kytara hraje melodii a rytmický doprovod ,nikoliv jen doprovod)!
Hra z listu – doprovod podle akordických značek