PTZ cembalo

Všechny stupnice durové a mollové, velký rozklad akordů kombinovaně nebo jednostranně.
Dvě etudy různého technického zaměření ze sbírek Cramer-Bülow, Czerny op. 299 – 3. A 4. Sešit, Czerny op. 740
Jedna dvouhlasá Invence nebo tříhlasá Sinfonie J. S. Bacha
Jedna taneční věta z Francouzských suit J. S. Bacha, ze Suit G.F. Händla nebo jiného pozdně barokního skladatele
Jedna rychlá věta z barokní, raně klasické nebo klasické sonáty (D.Scarlatti, A. Soler, J.A.Benda, J. Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven)
Jedna romantická skladba menšího rozsahu
Jedna soudobá skladba menšího rozsahu
Orientační zkouška z elementárních improvizačních schopností, tj. rozvíjení melodického motivu a jednoduchá harmonizace melodie nebo národní písně.
Jedna přednesová skladba z výše uvedeného repertoáru hraná zpaměti.