speciální část talentové zkoušky - dirigování

Zjišťuje se manuální zručnost a pohyblivost rukou uchazeče, znalost schémat dvoudobého, tří-dobého, čtyřdobého a šestidobého taktu. Dirigentské dispozice prokáže uchazeč též schopností vyjádřit taktovacím gestem tempo, dynamiku a charakter poslouchané hudby, hrané na klavír. Součástí této talentové zkoušky je také sluchová analýza u klavíru a prověření všeobecného přehledu v instrumentální i vokální hudbě různých slohových období.
 
Uchazeči si připraví 2 povinné skladby:
1) W. A. Mozart: serenáda „Malá noční hudba“ (všechny věty)
2) A. Dvořák : „Napadly písně v duši mou“ z cyklu smíšených sborů „V přírodě“
U zkoušky uchazeč předvede tyto skladby „živě“ se smyčcovým kvartetem a malým sborem. Dále si zájemci o studium dirigování připraví jednu rychlou a jednu pomalou větu z libovolné symfonie J. Haydna, W. A. Mozarta, případně z 1.nebo 2.symfonie L.van Beethovena.Tyto partitury přinese uchazeč ve dvou exemplářích ke zkoušce.
 
Součástí speciální části je zkouška z klavírní hry.
 
Požadovaná látka:

  • Czerny: 2 etudy z op.299
  • J. S. Bach: jedna Dvojhlasá invence, popř. Tříhlasá sinfonie
  • přednesy 2 různých slohových období
  • hra z listu na úrovni: Čajkovskij: Album pro mládež
  •  

    Pakliže uchazeč o studium dirigování hraje ještě na nějaký jiný hudební nástroj,případně se věnuje studiu klasického zpěvu, (alespoň na úrovni 2. stupně ZUŠ) lze též přednést jednu krátkou libovolnou skladbu.