PTZ flétna

Durové a mollové stupnice ve dvou oktávách do 4 křížků a 4b a příslušné akordy (kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy – velké rozklady a obraty po čtyřech tónech). Vše v legatu.
3 etudy dle vlastního výběru (L. Drouet, E. Köhler, E. Prill aj.).
Přednesová skladba dle vlastního výběru, zpaměti.