PTZ harfa

Požaduje se:
Stupnice dur i moll rovným pohybem v rozsahu 3 oktáv, tónický kvintakord a jeho obraty arpeggio (čtyřzvuky), rozložené akordy
Etudy: 2 etudy rozdílného technického charakteru (Schuëcker op. 8 nebo op. 18, Bochsa: 25 etud, Nadermann a pod.)
Přednesy:
1/ Marcel Tournier: preludium č. 3 (Es dur) NEBO č. 4 (Ges dur) z cyklu Quatre préludes
2/ cyklická skladba (sonatina, sonáta, suita, partita, koncert, téma s variacemi) dle vlastního výběru
Součástní talentové zkoušky je ověření dispozic pro hru z listu.
Hra zpaměti celého zkušebního repertoáru je podmínkou přijetí.