PTZ hoboj

Durové a mollové stupnice ve dvou oktávách do 4 křížků a 4b a příslušné akordy (kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy – velké rozklady a obraty po čtyřech tónech). Vše v legatu.
2 etudy dle vlastního výběru (A. Kubát, V. Smetáček, G. Hinke aj.).
Přednesová skladba dle vlastního výběru, zpaměti.