PTZ housle

Zkušební látka talentové zkoušky (vše zpaměti):
1 jednoduchá stupnice s rozloženými akordy v rozsahu 3 oktáv a 1 stupnice v terciích, sextách a oktávách v rozsahu 2 oktáv
3 kontrastní etudy nebo capriccia různé technické problematiky
Výběr:
F. Mazas
R. Kreutzer
J. Dont
Ch. Dancla
B. Campagnoli
F. Fiorillo
P. Rode.
První věta (nebo 2. a 3. věta) koncertu typu:
J. B. Viotti: Koncert č. 23, G-dur
P. Rode: Koncert č. 6, B-dur
R. Kreutzer: Koncert č. 13, D-dur
Ch. de Bériot: Koncert č. 9, a-moll, atp.
Je možno hrát skladbu podobné obsahové i technické závažnosti. Barokní koncerty typu Bacha, Vivaldiho jsou nepostačující.

Vyspělejší uchazeči mohou ke zkoušce zvolit obtížnější materiál stejného rozsahu.