PTZ kytara

Správné držení nástroje a rukou při hře, vyrovnaný úhoz.
Stupnice dur – moll – tříoktávové – (jednohlas)
Stupnice intervalové dur – moll – dvouoktávové – (tercie)
Obraty akordu – tříhlas – kadence – v obratech.
Tři etudy různého charakter, z nichž jedna musí být z období 20. století (např. Sor: Op. 31 35; M. Giuliani: Op. 100; M. Carcassi: Op. 60; D. Agnado: L.Brouwer, E. Pujol, M. Zelenka apod.)
Přednesové skladby tří období – renesanční nebo barokní, klasická a moderní.