Speciální část talentové zkoušky - populární zpěv

Zkouška sestává z přednesu
– 1 lidové písně V ČESKÉM JAZYCE
a
– 2 písní z oblasti populární hudby, rozdílného tempa a ideálně i žánru (Rock´n´roll, muzikál, chanson, jazz, folk atd.) dle vlastního výběru (zpívají se na mikrofon, jedna z nich musí být v češtině).
 
Podmínkou je zpěv všech písní zpaměti.
Součástí zkoušky ve druhém kole je schopnost pohybové improvizace a rytmického cítění.
Klavírní doprovod je zajištěn (nutno však přinést notový zápis nebo akordické značky), vlastní korepetitor nebo hudební základ na USB je možný.
 
Potvrzení od foniatra uchazeč přinese k talentovým zkouškám v 1. kole. Nesmí být starší než 1 měsíc před datem konání 1. kola talentových zkoušek.