Speciální část talentové zkoušky - populární zpěv

Zkouška sestává z přednesu 1 lidové písně V ČESKÉM JAZYCE a 2 písní z oblasti populární hudby (rychlá a pomalá) dle vlastního výběru (zpívají se na mikrofon, jedna z nich musí být v češtině).
Podmínkou je zpěv všech písní zpaměti.
Součástí zkoušky ve druhém kole je schopnost pohybové improvizace a rytmického cítění.
Klavírní doprovod je zajištěn (nutno však přinést notový zápis nebo akordické značky), vlastní korepetitor nebo hudební základ na USB je možný.