speciální část talentové zkoušky - skladba a aranžování populární hudby

Nutno předložit a předvést (např. nahrávkou flash disc nebo zahráním na klavír) minimálně 3 vlastní skladebné pokusy zapsané v notách. Základním kritériem je kvalita předložených skladebných pokusů.
 
Součástí speciální části je zkouška ze hry na klavír:
a) stupnice dur i moll (C, G, D, A, c, g, d, a) a jejich rozložené akordy
b) jedna skladba přednesová (dle vlastního výběru)