speciální část talentové zkoušky - SKLADBA

Uchazeč předloží minimálně 3 vlastní skladebné pokusy zapsané v notách a předvede je na klavír nebo přinese audionahrávku ve formátu waw či mp3. Uchazeči o studium budou v rámci speciální části přijímací zkoušky, vytvářet drobné skladatelské práce podle konkrétního zadání, které obdrží na místě (vytvoření motivu, prostá harmonizace melodie, zhudebnění textu, apod.). Základním kritériem je kvalita předložených skladebných pokusů.

Součástí speciální části je zkouška z klavírní hry, s důrazem na hru z listu (v úrovni Alba pro mládež P. I. Čajkovského, jednoduché klasicistní sonatiny apod.)