Speciální část talentové zkoušky - trubka

Durové a mollové stupnice do 4# a 4b, tónické kvintakordy dur a moll a dominantní septakordy do 4# a 4b.
2 etudy různého charakteru.
Přednesová skladba dle vlastního výběru.