Speciální část talentové zkoušky - tuba

Durové a mollové stupnice do 4# a 4b, tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4b.
2 etudy různého charakteru.
Přednesová skladba dle vlastního výběru.
Poznámka: Zkoušku je možno vykonat i na jiný žesťový nástroj.