Speciální část talentové zkoušky - varhany

U talentové zkoušky se vyžaduje znalost klavírní hry. Požadován je následující repertoár:
 

 • Všechny stupnice durové a mollové a velký rozklad akordů kombinovaně.
 • Tři etudy různého technického zaměření ze sbírek Cramer-Bullow, Czerny op.299, 3.a 4. sešit nebo Czerny op.740.
 • Jedna dvojhlasá a jedna tříhlasá invence J.S.Bacha.
 • Jedna rychlá věta z klasické sonáty (Haydn,Mozart,Beethoven).
 • Jedna romantická skladba menšího rozsahu.
 • Jedna soudobá skladba menšího rozsahu.
 • Hra zpaměti není podmínkou.
 • Orientační zkouška z elementárních improvizačních schopností, tj. metodické rozvíjení motivu a jednoduchá harmonizace melodie nebo národní písně.
 • Přednost k přijetí mají kandidáti, kteří jsou schopni zahrát i na varhany některou z následujících skladeb:
  J.S.Bach: Preludium G dur BWV 557/Peters VIII.č.5 str. 60.
  J.S.Bach: Preludium d moll BWV 554/Peters VIII.č.2 str. 51.
  J.S.Bach: Preludium a moll BWV 559/Peters VIII.č.7 str. 66
 • (jen preludia).