PTZ viola

Zkušební látka talentové zkoušky:

1. Stupnice
Stupnice dur i moll a rozložené akordy do tří oktáv začínající na struně C.

2. Etudy
3 různé etudy rázu technického i přednesového, jako např.
K. Moravec: 1. díl
J. Dont: op. 37 nebo op. 38
u vyspělejších uchazečů i R. Kreutzer: 42 etud.
3. Přednes
Dvě věty z koncertu nebo sonáty (jedna část technická a druhá volná – přednesová) jako např.:
G. F. Telemann: Koncert G-dur
A. Vivaldi: Koncert F-dur
J. A. Benda: Koncert F-dur B. Marcello: Sonáta e-moll
Podmínkou je, že veškerý materiál musí být hrán zpaměti.