PTZ violoncello

Stupnice
Stupnice dur i moll a rozložené akordy v rozsahu dvou oktáv.

Etudy
Výběr tří kontrastních etud:
K. P. Sádlo: Škola etud I. díl
F. Dotzauer: 113 etud, I. sešit
S. Lee: 40 lehkých etud op. 70
Výběr etud, sborník sestavil L. Maděrovskij (Moskva 1974)
apod.
Přednes
Jedna věta koncertu, sonáty nebo jiná přednesová skladba podle vlastního výběru – zpaměti.