PTZ zobcová flétna

Uchazeč je povinen předvést hru na sopránovou i altovou zobcovou flétnu.

1 stupnice dur do 3# a 3b a akordy (tónický kvintakord s obraty, dominantní septakord s obraty
1 stupnice moll do 3# a 3b a akordy (tónický kvintakord s obraty, zmenšený septakord s obraty
Etudy: 1 libovolná etuda (altová zobcová flétna)
Přednes: 2 kontrastní věty z repertoáru vrcholného baroka (sonata, concerto, suita), 1 skladba J. van Eycka s variacemi, 1 skladba 20. nebo 21. stol. s využitím moderních technik
Minimálně 1 věta či skladba musí zaznít zpaměti
Minimálně 1 věta či skladba musí zaznít s doprovodem (cembalo, klavír apod.)