T-E-R-A-P-I-E

T.....E.....R.....A.....P.....I.....E
 
T…..E…..R…..A…..P…..I…..E

Scénický koncert

Režie: Lukáš Pečenka

 

 

Tlak. Euforie. Radost. Agrese. Pochmurnost. Iritace. Empatie.

Toužebná Exploze Rozumu Absence Pravdy Injekce Emocí

Téměř Euforický Rozmanitý A Průlomově Investigativní Experiment