T.....E.....R.....A.....P.....I.....E

T.....E.....R.....A.....P.....I.....E
Scénický koncert
Datum premiéry:

Režie: Lukáš Pečenka

...

Tlak. Euforie. Radost. Agrese. Pochmurnost. Iritace. Empatie.

Toužebná Exploze Rozumu Absence Pravdy Injekce Emocí

Téměř Euforický Rozmanitý A Průlomově Investigativní Experiment