Opereta
Datum premiéry:

Inscenaci se studenty nastudovali profesoři Zbyněk Brabec, Tomáš Hála a Ivan Krob.

Opereta je nastudována za doprovodu komorního orchestru studentů Pražské konzervatoře. Střídavě dirigují František Loder, Jáchym Svoboda nebo Tadeáš Tulach.

...

Po čtyřleté přestávce, způsobené coronavirovou pandemií, studenti pěveckého oddělení Pražské konzervatoře opět nastudovali klasickou operetu, tentokrát nesmrtelnou Polskou krev Oskara Nedbala, právem označovanou jako nejlepší českou operetu.
Námět k Polské krvi našel Nedbal v díle Alexandra Sergejeviče Puškina, konkrétně v jeho povídce Slečna selka. Podle ní vytvořil Leo Stein německé libreto. Opereta měla svou světovou premiéru 25. října 1913 ve vídeňském Karlově divadle a první české provedení se konalo v plzeňském Městském divadle 26. prosince téhož roku. Od té doby se pravidelně objevuje na našich i zahraničních jevištích, u nás samozřejmě v českém překladu, většinou Zdeňka Knittla.