"Den otevřených dveří"

 

Vzhledem k stávajícím opatřením vlády ČR nebude Pražská konzervatoř pořádat dne 24.října 2020 plánovaný den otevřených dveří.
 
Podmínky k talentovým zkouškám naleznete na nové webové stránce školy https://prazskakonzervator.cz/studium-a-obory/ .
Kontakty na vedoucí jednotlivých oddělení k případným konzultacím naleznete zde: https://prazskakonzervator.cz/organizacni-struktura/#oddeleni
 
Informace ke zkoušce z hudební teorie (všeobecná část) vám sdělí zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti  PaedDr. Veronika Höslová (veronika.hoslova@prgcons.cz).
Další dotazy ( týkající se např. možnosti ubytování, výchovného poradenství apod.)  zodpoví zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti Mgr. Klára Dolejšová (dolejsova@prgcons.cz).
 
Talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř se budou konat v těchto termínech:
·         Obor hudba a zpěv 18. – 21. ledna 2021
·         Obor hudebně dramatický 18. – 28. ledna 2021
 
Přihlášky ke studiu je nutno podat nejpozději do 30. 11. 2020.

 
Přihláška a přehled požadavků k přijímacím zkouškám

 
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně štěstí!

 

MgA. Petr Čech, ArtD.

ředitel školy

 

 

Zde si můžete vyzkoušet PŘIJÍMACÍ TEST Z HUDEBNÍ TEORIE NANEČISTO.

(tato podoba testu se týká pouze oborů HUDBA a ZPĚV,
NE hudebně dramatického oboru)

 
Nejdříve si stáhněte (a vytiskněte) tento formulář:
Formulář k cvičnému testu z HT 20201024
 

Připravte si tužku a gumu, pak si pusťte nahrané zadání a řiďte se pokyny:

 

 
Zde si můžete zkontrolovat správné řešení:
Řešení cvičného testu z HT 20201024